Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Olga Maria
Nazwisko: Konodyba
Nazwisko rodowe: Żak
Miejsce urodzenia: Częstochowa
Data urodzenia: 01-02-1958
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Henryka


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa Operacyjnego Rozpracowania „CDN” została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej w dn. 26.04.1982 przez Wydział V KWMO Częstochowa pod nr CZ-6254 i dotyczyła „wrogiej działalności”. Ww. objęto rozpracowaniem w dn. 29.04.1983 z uwagi na fakt, iż brała udział w kolportażu „nielegalnego” wydawnictwa „CDN”. Sprawę zdjęto z ewidencji w dn. 5.03.1984, zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1224/II, a następnie zniszczono. Materiały o sygnaturze 1224/II zniszczono. Wypis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne śledztwa Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej w Częstochowie (sygn. akt II Ds.-5/83), zostało wszczęte w związku z informacją, że na terenie Częstochowy istnieje „nielegalny związek”, którego celem jest wydawanie i kolportowanie biuletynu informacyjnego „CDN”. W związku z prowadzonym śledztwem ww. została zatrzymana w dn. 17.04.1983 (w miejscu zamieszkania przeprowadzono rewizję), przesłuchana (odmówiła składania wyjaśnień) i obwiniona o to, że należała do „nielegalnego związku” i kolportowała biuletyny informacyjne pn. „CDN”, w których propagowano budowanie podziemnych struktur władzy tj. o czyn z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 281 kk i w dn. 19.04.1983 tymczasowo aresztowana. Śledztwo zakończono 16.07.1983 aktem oskarżenia. W dn. 26.08.1986 materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 120/III. IPN Ka 09/112 p.d. A t. 1-7 (120/III)
Akta tymczasowo aresztowanego Dokumenty wytworzone w związku z tymczasowym aresztowaniem ww. (zatrzymana w dn. 17.04.1983), podejrzanej z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 281 kk. Od dn. 27.04.1983 ww. przebywała w Areszcie Śledczym w Lublińcu. Zwolniona w dn. 28.07.1983 w związku z umorzeniem śledztwa na podstawie amnestii. IPN Ka 112/4 (10/83)
Materiały administracyjne W dn. 16.07.1983 ww. została oskarżona o to, że w okresie od listopada 1982 do dn. 16.04.1983 w Częstochowie kontynuując działalność zdelegalizowanego związku zawodowego NSZZ „Solidarność” brała udział w sporządzaniu biuletynów informacyjnych pn. „CDN” będących organem prasowym konspiracyjnych struktur związkowych, w których to biuletynach „nawoływano do zmiany form walki związkowej z jawnych na konspiracyjne, wyszydzano naczelne organy władzy i administracji państwowej, znieważano działaczy partyjnych i związkowych, świadomie fałszowano tło i przebieg wydarzeń społeczno-politycznych na terenie kraju oraz w celu wywołania niepokoju publicznego i rozruchów, nawoływano do nieposłuszeństwa, strajków protestacyjnych i zbiorowych manifestacji”, tj. z art. 46 ust. 1, art. 48 ust. 2 i 3 dekretu o stanie wojennym w zb. z art. 278 § 1 kk, art. 271 kk, 280 kk, 281 kk w zw. z art. 282 „a” kk. IPN Ka 021/6 t. 8
Akta sądowe W dn. 28.07.1983 Sąd Rejonowy w Częstochowie (sygn. akt III K 1026/83), umorzył postępowanie karne w sprawie kontynuowania działalności zdelegalizowanego związku NSZZ „Solidarność” na zasadzie amnestii z dn. 21.07.1983 i zwolnił ww. z aresztu. IPN Ka 419/1-12 (III K 1026/83)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa założona na podstawie informacji operacyjnej z której wynikało, że do przewodniczącego Wojewódzkiej Rady PRON ma wpłynąć petycja domagająca się ponownego przyjęcia do pracy ww., która przed aresztowaniem związanym z działalnością w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”, zatrudniona była w Instytucie Chemii Ogólnej Politechniki Częstochowskiej. Celem sprawdzenia było potwierdzenie uzyskanej informacji, ustalenie inicjatorów opracowania petycji, „rozpoznanie motywów” i „neutralizacja ewentualnych negatywnych skutków”. W toku sprawy potwierdzono fakt zbierania podpisów pod petycją wśród pracowników Instytutu Chemii i przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą z inicjatorką opracowania petycji. W dn. 19.12.1983 zakończono SOS „Chemiczka”, a materiały sprawy zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Częstochowa pod sygn. 1215/II. IPN Ka 027/620 (1215/II)
Akta sądowe W dn. 08.05.1992 Sąd Najwyższy-Izba Karna w Warszawie (sygn. akt II KRN 397/91), z powodu rewizji nadzwyczajnej wniesionej przez Ministra Sprawiedliwości na korzyść oskarżonej od postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie z dn. 28.07.1983 (sygn. akt III K 1026/83), uchylił zaskarżone postanowienie i postępowanie w stosunku do ww. umorzył. IPN Ka 419/12
.