Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Mieczysław
Nazwisko: Klein
Miejsce urodzenia: Lębork
Data urodzenia: 09-10-1950
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:

Ppl 236/16/Gd. W dniu 28.07.2016 r. prokurator IPN OBL w Gdańsku wydał zarządzenie o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu, wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą oświadczenia lustracyjnego złożonego przez Jerzego Mieczysława Kleina.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta administracyjne Figuruje w Księdze ewidencji żołnierzy rezerwy powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania (JW 3466) w Czerwonym Borze. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 2 kompanii. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń wojskowych 3.02.1983. IPN BU Pf 1090/62; IPN Gd 794/3033
Uzupełnienie Wojskowy Obóz Specjalny nr 6 w Czerwonym Borze przy 2 Batalionie Inżynier. WOW był największym z dziesięciu powołanych w ramach akcji „Jesień 82”, gdzie umieszczeni zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie ok. 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy delegalizującej „Solidarność”. Obóz działał od 5.11.1982 do 3.02.1983. Znalazło się w nim 450 osób. Oficjalnym powodem były szkolenia dla rezerwistów. Wśród powołanych znaleźli się niezdolni do służby, a nawet niepełnosprawni. Obóz składał się z 20 baraków zbudowanych z wagonów kolejowych obitych z zewnątrz deskami. Do ich ogrzewania służyły małe piecyki, nie gwarantujące odpowiedniej temperatury w warunkach zimowych.
Uzupełnienie c.d. Przetrzymywani zmuszani byli do ciężkich prac fizycznych. Nakazano im budowę drogi ze śniegu na poligonie, a także magazynu min. Skoszarowani w Czerwonym Borze odbywali również ćwiczenia z obsługi broni i musztrę, co stanowiło wyjątek wśród innych obozów. Umieszczeni w obozie poddawani byli nieustannej inwigilacji. W barakach założono podsłuchy. Umieszczono tam również informatorów WSW. Prowadzono także intensywne przesłuchania. Umieszczeni w obozie próbowali protestów. 10.11.1982 kilku z nich odmówiło przyjmowania posiłków, co zakończyło się skierowaniem sprawy do sądu. Rezerwiści próbowali także kolportować wydawnictwa podziemne. Wszyscy umieszczeni w obozie poddani zostali intensywnej indoktrynacji. Bibliografia: Bożko M., Czerwony Bór. Polski Gułag ’82, „Dziennik Wschodni”, 8 II 2007; Dąbrowski M., Wojskowe Obozy Specjalne 1982–1983, Lublin 2013; Piotrowski P., Kompanie polowe w „ludowym” Wojsku Polskim jako forma represji politycznych. Zarys problemu, „ZHW” 2010, nr 32-33.
.