Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Romuald
Nazwisko: Sieniawski
Miejsce urodzenia: Rulewicze
Data urodzenia: 01-11-1932
Imię ojca: Zygmunt
Imię matki: Apolonia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Śledztwo w sprawie m.in. Jerzego Sieniawskiego, członka organizacji opozycyjnej pod nazwą "Ludzie spod znaku Trójkąta" działającej od 1951 r. Używał pseudonimu „Mały”. 18.01.1953 zatrzymany, poddany rewizji osobistej i tymczasowo aresztowany postanowieniem Wojskowego Prokuratora Rejonowego w Gdańsku. Osadzony w Więzieniu Karno-Śledczym w Gdańsku. Akt oskarżenia sporządzono 22.04.1954. Został oskarżony o to, że „w okresie od lata 1952 r. do 18 stycznia 1954 r. tj. do chwili aresztowania na terenie Gdańska usiłował obalić ustrój Państwa Polskiego w ten sposób, że należał do kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą «Ludzie z pod Znaku Trójkąta», uczęszczał na zebrania tej organizacji, brał udział w wykonywaniu napisów antypaństwowych w miejscowości Gdańsk-Wrzeszcz, oraz wykonywał inne polecenia z ramienia tej organizacji.” Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 19.05.1954 skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata i przepadek całego mienia. IPN Gd 013/43 (1889/III), IPN Gd 0120/85-86 (mkf 1889/3).
Akta dot. m.in. Jerzego Sieniawskiego, oskarżonego o przynależność do nielegalnej organizacji "Ludzie spod znaku Trójkąta". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr. 52/54) z 19.05.1954 skazany na 5 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych przez 2 lata i przepadek całego mienia. Osadzony w Więzieniu w Gdańsku, a następnie w Więzieniu w Sosnowcu oraz w Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie. 3.01.1955 Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku pozostawił bez dalszego biegu wniosek o ułaskawienie skierowany do Przewodniczącego Rady Państwa. 8.07.1955 Wydział IV A Karny Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku pozostawił bez dalszego biegu wniosek ww. o złagodzenie wyroku. 30.04.1956 Prokurator Wojewódzki w Stalinogrodzie wydał postanowienie o darowaniu reszty kary na mocy ustawy o amnestii. Tego samego dnia ww. został zwolniony z OPW w Knurowie. IPN Gd 146/141, IPN Gd 146/142, t. 1-3.
Rozpracowywany w ramach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Babilon” nr rej. 931 prowadzonej od 24.09.1962 do 16.11.1988 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Gdańsku na środowisko Świadków Jehowy. Materiały zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.