Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 21-11-2022 08:48

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Wojciech
Nazwisko: Bogucki
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 10-10-1959
Imię ojca: Roman
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dniu 9.03.1983 Jacek Bogucki, wówczas pracownik Radomskich Zakładów Napraw Samochodów, został zarejestrowany przez SB z Wydz V KW MO w Radomiu jako figurant Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. „Długi” (nr rej. 8821). Powód tej rejestracji i inwigilacji: zanotowano, iż ww. "był aktywnym członkiem" NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego Jacek Bogucki został skierowany na przymusowe "ćwiczenia" do wojskowego obozu specjalnego w Budowie (JW 1013). Przebywał tam w okresie od dnia 5.11.1982 do 3.02.1983 i nadal „manifestował wrogość do działań partii i rządu PRL” oraz „próbował objąć funkcję nieformalnego przywódcy w pododdziale”. SB zanotowała także, że Jacek Bogucki swoimi działaniami „negatywnie oddziaływał na innych żołnierzy”. Po zwolnieniu z ww. obozu był nadal inwigilowany. W listopadzie 1986 zanotowano, że w toku rozpracowania J. Bogucki „zaniechał wrogiej działalności”. Wobec powyższego dnia 10.11.1986 zakończono prowadzenie ww. kwestionariusza ewidencyjnego, a jego materiały złożono w archiwum Wydz. „C” WUSW w Radomiu do sygn. 761/II. IPN Ra 05/651 (761/II).
Jacek Bogucki występuje w "aktach kontrolnych postępowania" SB z KW MO w Radomiu z roku 1983 w sprawie „rozpowszechniania fałszywych wiadomości i znieważania organów państwowych PRL” przez członków NSZZ „Solidarność” w Kozienicach. W aktach tej sprawy śledczej występuje m.in. Jacek Bogucki jako podejrzany o posiadanie i rozpowszechnianie materiałów bezdebitowych. Zanotowano, że w toku rewizji przeprowadzonej w dniu 13.04.1983 w jego mieszkaniu nie ujawniono jednak żadnych „wrogich treści”. IPN Ra 04/340.
Jacek Bogucki występuje w "aktach kontrolnych postępowania" SB z WUSW w Radomiu z roku 1984 w sprawie „gromadzenia w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. To postępowanie wszczęto w związku z meldunkiem z dnia 18.07.1984 o ujawnieniu nielegalnych wydawnictw wśród byłych członków NSZZ „Solidarność” Ziemi Radomskiej. Jednym z podejrzanych był Jacek Bogucki - pracownik RZNS w Radomiu. W dniu 19.07.1984 przeprowadzono w jego mieszkaniu rewizję, podczas której nie ujawniono jednak nielegalnych materiałów. W związku z tym dnia 3.08.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii z dn. 21.07.1984. IPN Ra 04/499.
.