Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Marian
Nazwisko: Urbaczka
Miejsce urodzenia: Tarnowskie Góry
Data urodzenia: 04-09-1942
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 5328, prowadzona w okresie 28.01.1981 - 29.05.1985 przez Wydział III „A”/ V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, nast. Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie. Stanisław Urbaczka, pracownik Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Piotrkowie Trybunalskim, występuje w sporządzonym 09.08.1984 przez Wydział V „Planie działań operacyjnych zmierzających do ujawnienia się byłych działaczy »Solidarności« z terenu województwa piotrkowskiego w związku z ogłoszoną amnestią przez Sejm PRL”. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 33/IV. IPN Ld 069/26/J (33/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Grupa”, nr rej. 7978, prowadzona w okresie 07.08.1984 - 16.12.1986 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim wobec osób podejrzanych o „utworzenie grupy nieformalnej złożonej z ekstremalnych działaczy byłej »Solidarności«”, spotykających się w kościele oo. Jezuitów w Piotrkowie Trybunalskim oraz mieszkaniach prywatnych. Stanisław Urbaczka został zarejestrowany do sprawy 20.08.1984 pod nr. 8029. SOS zakończono „przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej”. Inwigilację S. Urbaczki kontynuowano w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Geodeta”. Akta sprawy o krypt. "Grupa" złożono do archiwum pod sygn. 1255/II. IPN Ld 067/788/J (1255/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS)/ Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) o krypt. „Pastuch”, nr rej. 5821, prowadzona w okresie 14.06.1982 - 07.09.1988 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli działacza NSZZ „Solidarność" Edwarda Pastuszko, podejrzanego o kontynuowanie działalności związkowej na terenie Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” w Rogowcu. W SOS/KE krypt. „Pastuch” znajdują się wybrane materiały z SOR krypt. „Grupa” dot. Stanisława Urbaczki. Akta złożono do archiwum pod sygn. 1444/II. IPN Ld 067/957/J (1444/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Tokarz”, nr rej. 9695, prowadzony w okresie 09.01.1987 - 02.08.1989 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli byłego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej, pracownika Fabryki Maszyn Górniczych „Pioma" w Piotrkowie Trybunalskim. W KE krypt. „Tokarz” znajduje się analiza materiałów operacyjnych zgromadzonych w SOR krypt. „Grupa”, prowadzonej m.in. przeciwko Stanisławowi Urbaczce. Akta KE "Tokarz" zarchiwizowano pod sygn. 1601/II. IPN Ld 067/1097/J (1601/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Geodeta”, nr rej. 9696, prowadzony w okresie 09.01.1987 - 07.09.1988 przez Wydział V WUSW w Piotrkowie Trybunalskim w celu operacyjnej kontroli Stanisława Urbaczki, byłego członka Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemi Piotrkowskiej. Według informacji zgromadzonych przez SB uczestniczył w działaniach zmierzających do reaktywowania związku, utrzymywał kontakty z działaczami "Solidarności", uczestniczył również w spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Ludzi Pracy. KE zakończono, ponieważ SB oceniło, że S. Urbaczka „zaniechał prowadzenia wrogiej działalnośći”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1443/II, IPN Ld 067/956/J (1443/2) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Franek”, nr rej. 7119, prowadzonej przez Wydz. IV WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie z dnia 15.06.1984 na Stanisława Urbaczkę. IPN Ld 0031/669 (2009/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Krystian”, nr rej. 7865, prowadzonej przez Wydz. II WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia z roku 1984 na Stanisława Urbaczkę. IPN Ld 0031/270 (1457/I).
.