Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Józef
Nazwisko: Ryż
Miejsce urodzenia: Sulików
Data urodzenia: 04-06-1954
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Adam Ryż został objęty kontrolą operacyjną w ramach KE „Laufer” z uwagi na „aktywne uczestnictwo” w działalności Duszpasterstwa Pracowniczego skupiającego b. działaczy związkowych przy kościele św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej, a także ze względu na udział w spotkaniach „tajnych struktur” NSZZ „Solidarność” z terenu Huty „Katowice”. Celem sprawy było rozpoznanie motywów działania i kontaktów ww. oraz „neutralizowanie negatywnego wpływu na załogę ochranianego obiektu”. KE zakończono w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność” i zaprzestaniem „wrogiej działalności” przez ww. W dn. 23.12.1989 materiały sprawy zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43817/II, a w dn. 14.03.1990 zmikrofilmowano (sygn. 43817/2). Akta IPN Ka 230/1872 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 0169/1691 (mf 43817/2), IPN Ka 230/1872
Materiały ewidencyjne W dn. 27.08.1985 przeprowadzono przeszukanie w miejscu pracy i zamieszkania ww. i ujawniono „pojedyncze egzemplarze literatury bezdebitowej”. Z ww. przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Materiały ewidencyjne Ww. w dniach 19-20.09.1987 brał udział w pielgrzymce ludzi pracy do Częstochowy, w grupie osób związanych z duszpasterstwem pracowniczym przy kościele pw. Św. Antoniego w Dąbrowie Górniczej. Wypis na podstawie materiałów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Kwestionariusz Ewidencyjny „Kontynuator” został założony w związku z informacją, że b. członek Komisji Wydziałowej NSZZ „Solidarność” Huty „Katowice”, ponownie nawiązuje kontakty z innymi działaczami „Solidarności”. W dn. 30.04.1987 KE przekwalifikowany został na SOR „Komisja”. Adam Ryż występuje w aktach sprawy. Akta IPN Ka 230/2857 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2857 (40132/II) t. 1
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOS „Siwy” została założona w związku z informacją, że b. aktywny działacz NSZZ „Solidarności” Kombinatu Metalurgicznego Huta „Katowice” w Dąbrowie Górniczej, prawdopodobnie uczestniczy w „kolportażu nielegalnych wydawnictw na terenie ochranianego obiektu”. Celem sprawdzenia było ustalenie kontaktów i powiązań z „osobami działającymi w podziemiu”. W dn. 15.04.1985 SOS została przekwalifikowana na SOR. W dn. 20.02.1989 sprawę przejął do dalszego prowadzenia Inspektorat II WUSW Katowice. Rozpracowanie zakończono w dn. 15.11.1989 w związku z legalizacją NSZZ „Solidarność”. Adam Ryż występuje w aktach sprawy z uwagi na kontakty jakie posiadał z głównym figurantem sprawy. IPN Ka 048/830 t. 1-3 (43986/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Sprawa została założona w związku z informacją o utworzeniu grupy Duszpasterstwa Pracowniczego przy kościele pw. Matki Bożej Fatimskiej w Sosnowcu-Zagórzu. W dn. 29.02.1988 SOS przekwalifikowano na KE. Sprawę zakończono w związku z zarejestrowaniem NSZZ „Solidarność”. Adam Ryż występuje w aktach sprawy. Akta IPN Ka 230/2618 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/2618 (43741/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa została założona w dn. 19.11.1988 w związku z nieprzyjęciem przez 77 pracowników Wydziału Tokarni Walcy Huty „Katowice” nagrody pieniężnej, z uwagi na fakt jej niesprawiedliwego podziału (akcję zainspirowała Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność”). Celem SOS było „rozpoznanie zasadności zgłoszonych nieprawidłowości przy podziale nagród”, „ustalenie osób inspirujących akcję protestu” oraz „podjęcie działań zmierzających do rozładowania konfliktowej sytuacji”. Sprawdzenie zakończono w dn. 12.10.1989 w związku z „ustaniem zagrożenia”. W dn. 21.12.1989 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygn. 43804/II. Adam Ryż występuje w materiałach sprawy. Akta IPN Ka 230/1850 zostały odzyskane z materiałów przeznaczonych przez SB do zniszczenia. IPN Ka 230/1850 (43804/II)