Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Grzegorz
Nazwisko: Obidowski
Miejsce urodzenia: Garbatka
Data urodzenia: 13-07-1947
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Na podstawie doniesień agenturalnych objęty rozpracowaniem w ramach sprawy prowadzonej od 13.08.1982. Rozpracowywany z powodu prowadzenia „działalności konspiracyjnej (kolportaż nielegalnych wydawnictw)” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Prowadzenie sprawy zakończono 10.10.1989 po „zaniechaniu wrogiej działalności”. Materiały sprawy złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr 9680/II zostały komisyjnie zniszczone 28.12.1989 (protokół brakowania nr 084/89). Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
.