Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2022 08:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Szczepan
Nazwisko: Bąk
Miejsce urodzenia: Lipno
Data urodzenia: 10-02-1938
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Szczepan Bąk był figurantem Sprawy Obiektowej „Dozamet” (nr rej. 8982), prowadzonej przez Wydział III A KWMO/WUSW w Zielonej Górze. Rejestrowany 20.10.1980 pod numerem 13187. Akta zniszczono w 1990 r., a materiały dot. Szczepana Bąka włączono do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Matryca”. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Szczepan Bąk był figurantem Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia „Matryca” (nr rej. 13809), prowadzonej przez KMMO/RUSW w Nowej Soli. Stwierdzono, że „w okresie od XI 1980 do XII 1981 był przewodniczącym KZ NSZZ »Solidarność« w »Dozamecie« Nowa Sól. Internowany dnia 13.12.1981 r. i po zwolnieniu stał się duchowym przywódcą podziemia nowosolskiego. Zmarł w IV 1989 r.”. Materiały o sygn. 5201/II zniszczono według protokołu nr 65/90 z 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania i akta internowanego. Szczepan Bąk został internowany w okresie stanu wojennego w dn. 13.12.1981, jako powód podano, że „będzie nawoływał do uniemożliwiania prawidłowego funkcjonowania zakładów przemysłowych i instytucji państwowych”. Osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze i Ostrowie Wielkopolskim, Ośrodku Odosobnienia w Gębarzewie oraz w Zakładzie Karnym w Kwidzynie. Urlopowany 23.07.1982, jednak jedynie przedłużano przepustkę na okres leczenia szpitalnego. Internowanie uchylono 27.11.1982 na pisemną prośbę Rady Pracowniczej „Dozametu”. IPN Po 060/149/23, IPN Gd 162/256.
Szczepan Bąk był przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” w Dolnośląskich Zakładach Metalurgicznych „Dozamet” w Nowej Soli. Objęty śledztwem w ramach sprawy nr RSD 10/83, prowadzonej przez Wydział Śledczy WUSW w Zielonej Górze w okresie od 30.10.1983 do 30.06.1984. Był podejrzany o to, że „gromadził w celu rozpowszechniania nielegalne wydawnictwa sygnowane przez »Agencję Informacyjną Solidarności Walczącej«, zawierające fałszywe wiadomości, działał także w celu wywołania niepokoju publicznego. W trakcie przeszukania przeprowadzonego u ww. w dniu 6.03.1984 r. zakwestionowano w sumie 53 egzemplarze tych wydawnictw”. Postanowieniem z 30.06.1984 Prokuratura Wojewódzka w Zielonej Górze umorzyła śledztwo. IPN Po 030/306 (6889/III).
Szczepan Bąk został tymczasowo aresztowany dnia 8.03.1984 i osadzony w Areszcie Śledczym w Zielonej Górze. Powodem było podejrzenie o „gromadzenie w celu rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw”. Areszt uchylono 29.03.1984 (akta tymczasowo-aresztowanego). IPN Po 142/1445 (6322).
.