Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Dzieciuchowicz
Nazwisko rodowe: Dzieciuchowicz
Miejsce urodzenia: Września
Data urodzenia: 16-05-1906
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Dzieciuchowicz występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. „Pogoń”, prowadzonej przez WUBP/WUdsBP w Poznaniu w latach 1946-1956. Sprawa dot. byłych członków organizacji „Wolność i Niezawisłość” działającej na terenie województwa poznańskiego. W 1953 r. planowano jego werbunek na informatora, stwierdzając przy tym, że „jest słuchaczem wrogich audycji zagranicznych, na temat których to dyskutuje (…), szkalując przy tym rząd Polski Ludowej i Związek Radziecki”. Uznano to za „materiały kompromitujące”, w przeciwnym razie miały posłużyć do skierowania sprawy do sądu. IPN Po 003/349 t. 1, 5 (353/IV).
Antoni Dzieciuchowicz występuje w materiałach sprawy dotyczącej innej osoby, w związku z przynależnością do organizacji „WiN” oraz rozpowszechnianiem bibuły WiN: "Baszta", "Głos Polaka". W aktach znajduje się informacja o aresztowaniu A. Dzieciuchowicza („podejrzany o pracę wywrotową i osadzony w PUBP Śrem”) oraz odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu. IPN Po 04/920 (6541/III).
Antoni Dzieciuchowicz występował w materiałach sprawy prowadzonej przez WUBP w Szczecinie w latach 1946-1951 dotyczącej przynależności do Zrzeszenia „WiN” na terenie powiatu Śrem. Materiały o sygn. 6852/II zniszczono na podstawie protokołu nr 2/82. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Antoni Dzieciuchowicz był oskarżony o to, że „od początku listopada 1945 r. do 30.11.1945 r. był czynnym członkiem i organizatorem antydemokratycznej organizacji »Wolność i Niezawisłość« Śrem i rozpowszechniał prasę antyrządową, w połowie listopada zawerbował do org. (…), dając jej za zadanie werbowanie członków do org. WiN i rozpowszechnianie antyrządowe gazetki”. Wyrokiem z 15.05.1946 Wojskowy Sąd Rejonowy w Poznaniu skazał Antoniego Dzieciuchowicza na karę 5 lat więzienia. Postanowieniem z 13.06.1946 Najwyższy Sąd Wojskowy złagodził karę do 3 lat, warunkowo zawieszając jej wykonanie na okres 2 lat. Zwolniony z więzienia w Poznaniu 4.07.1946. Następnie karę darowano na mocy amnestii. IPN Po 75/144 (Sr. 205/46).
Antoni Dzieciuchowicz występuje w materiałach sprawy prowadzonej przez PUBP w Śremie (następnie PUdsBP w Dzierżoniowie), dotyczącej innej osoby – byłej łączniczki AK i działaczki Zrzeszenia „WiN” na terenie Śremu, która następnie wyprowadziła się na Dolny Śląsk. W aktach znajduje się m.in. odpis wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu, skazujący A. Dzieciuchowicza na karę 5 lat więzienia. IPN Wr 024/5640 (85890/II).
Opracowanie nr 103 sporządzone w 1980 r. w KWMO w Poznaniu dotyczące nielegalnej organizacji Stowarzyszenie „Wolność i Niezawisłość” działającej w Poznaniu. Antoni Dzieciuchowicz na początku listopada 1945 r. „został zwerbowany do stowarzyszenie »WiN« z zadaniem zorganizowania na terenie Śremu koła tej organizacji (…). Poza pracą organizacyjną rozpowszechniał wśród swoich znajomych nielegalną literaturę. W dniu 30.11.1945 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Śremie został aresztowany”. Materiały opracowane przez Wydział „C” KWMO w Poznaniu w 1980 r. IPN Po 05/251 (359/IV).
.