Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Józef
Nazwisko: Marciniak
Miejsce urodzenia: Wygnańczyce
Data urodzenia: 16-02-1947
Imię ojca: Leon
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Józef Marciniak 7.09.1970 został zarejestrowany pod nr Le 4957 i był opracowywany przez KPMO we Wschowie jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW). Opracowanie kandydata na TW zostało zaniechane 19.05.1972 z powodu odmowy współpracy. Materiały o sygnaturze archiwalnej 583/I-k zniszczono na podstawie protokołu nr 12/89 z 15.10.1989. Materiały o sygn. 583/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Józef Marciniak został objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) o krypt. „Wytrych” pod nr rejestracyjnym 5453. Sprawa była prowadzona przez Wydz. V KWMO w Lesznie i RUSW we Wschowie w okresie 22.12.1981-18.09.1984. KE założono w „związku z działalnością [J. Marciniaka] w Zespole Koordynacyjnym NSZZ »Solidarność« oraz wykorzystaniem organizacji społecznych i politycznych, instytucji związków zawodowych i stowarzyszeń do prowadzenia negatywnej działalności politycznej”. Sprawę zakończono „w związku z zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały o sygnaturze archiwalnej 543/II zniszczono. Materiały o sygn. 543/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.