Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Lesław
Nazwisko: Buczkowski
Miejsce urodzenia: Przemyślany
Data urodzenia: 02-02-1931
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Figuruje w aktach sprawy obiektowej krypt. „Klan” nr rej. 37004 prowadzonej od 14.11.1980 do 10.11.1983 przez Wydz. III „A”, Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w związku z „operacyjną ochroną” działalności NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. 24.08.1982 sprawę obiektową krypt. „Klan” przemianowano na „Związek”. Lesław Buczkowski, pracownik Politechniki Gdańskiej był członkiem Zarządu Regionu Gdańsk NSZZ „Solidarność”, delegatem na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” i członkiem Prezydium podczas tego zjazdu. W sierpniu 1980 utworzył Komitet Założycielski NSZZ „Solidarność” na Politechnice Gdańskiej. Przechodzi również w doniesieniu kontaktu operacyjnego pseud. „Zenek” z 07.09.1981 jako aktywny uczestnik prac komisji statutowej podczas I KZD. IPN Gd 003/166 t. 14, 18-24, 26, 27 (185/IV).
Lesław Buczkowski był Delegatem na I Krajowy Zjazd b. NSZZ „Solidarność” Region Gdański. Materiały złożono w archiwum pod numerem 144/3. Materiałów o sygn. 144/3brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Opracowywany przez Wydz. III KWMO/WUSW w Gdańsku jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW) nr rej. 40488. Z pozyskania zrezygnowano z powodu wyjazdu Lesława Buczkowskiego za granicę. Teczkę kandydata na tajnego współpracownika prowadzoną od 22.09.1981 do 29.01.1984 złożono do archiwum pod sygn. 20887/I-k. Materiały o sygn. 20889/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa obiektowa krypt. „Renesans”/„Mrowisko” nr rej. 42220, prowadzona od 19.01.1982 do 04.05.1985 przez Wydz. III „A”/ V/ Insp. 2 KWMO/WUSW w Gdańsku. Materiały zawierają założenia taktyki działań w stosunku do NSZZ „Solidarność” na terenie województwa gdańskiego w zakresie tworzenia nowych struktur związkowych. Lesław Buczkowski figuruje w notatce służbowej z 06.01.1982 dotyczącej aktualnej sytuacji w trójmiejskich uczelniach wyższych jako osoba przewidziana do internowania. Od wprowadzenia stanu wojennego Lesław Buczkowski skutecznie ukrywał się i unikał internowania. IPN Gd 003/176 (200/IV).
Materiały administracyjne Biura „C” MSW z 1984 zawierające Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ „Solidarność” wrzesień-październik 1981. W aktach znajdują się informacje, że Lesław Buczkowski w NSZZ „Solidarność” pełnił funkcję członka Komitetu Założycielskiego, a następnie Prezydium Zarządu Zakładowego na Politechnice Gdańskiej. Był członkiem Prezydium Zarządu Regionu Gdańsk. IPN Gd 0219/2 (164/2), IPN Gd 394/1 t. 2, IPN Sz 0012/260 t. 2 (1027/IV).
Sprawa operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Bis” nr rej. 50430 prowadzona od 11.12.1984 do 26.03.1990 przez Wydz. III-1/ Wydz. OKPP WUSW w Gdańsku dotycząca kolportażu nielegalnego pisma pt. „Biuletyn Informacyjny Szkół Zawodowych” (BISZ) wydawanego przez „Federację Młodzieży Walczącej” Region Gdańsk na terenie szkół średnich w województwie gdańskim. Ostatni numer pisma ukazał się w styczniu 1987, od marca 1987 pismo przyjęło nazwę „Wiatr od morza”. Lesław Buczkowski figuruje w piśmie „Wiatr od morza” nr 5 z września 1987 dołączonym do akt sprawy. W związku ze śmiercią Lesława Buczkowskiego „do końca wiernego ideałom »Solidarności«”, w piśmie zamieszczono kondolencje skierowane do jego córki. IPN Gd 0027/3840 (19957/II).
.