Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund
Nazwisko: Pacyński
Miejsce urodzenia: Swarzędz
Data urodzenia: 31-07-1929
Imię ojca: Edmund
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 18.09.1980 przez Wydz. III „A” KWMO w Słupsku pod nr 4947 jako rozpracowany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alka” nr rej. 4883 prowadzonej od 27.08.1980 do 26.06.1981 przez Wydz. III „A” KWMO w Słupsku. Po zakończeniu sprawy materiały przekazano do archiwum pod sygn. 391/II. 23.03.1981 przerejestrowany pod tym samym numerem do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Marabut” nr rej. 5294 prowadzonej od 23.03.1981 do 09.12.1983 przez Wydz. III „A” KWMO/ Wydz. V WUSW w Słupsku. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 600/II. Od 09.12.1983 kontrolowany przez Wydz. V WUSW w Słupsku w ramach kwestionariusza ewidencyjnego (KE) krypt. „Weteran” nr rej. 4947 w związku z podejrzeniem, że prowadził działalność przeciwko PRL. Kontrolę zakończono 29.05.1987, materiały złożono do archiwum pod sygn. 600/II. Materiały dotyczące SOR krypt. „Marabut” i KE krypt. „Weteran” o sygn. 600/II zniszczono 02.11.1989 za protokołem brakowania nr 16/1. Materiałów o sygn. 391/II brak; materiały o sygn. 600/II zniszczono 02.11.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Dokumentacja Sprawy Obiektowej krypt. „Jodła” prowadzona od 11.09.1980 do 10.02.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku odnośnie osób z terenu województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. Edmund Pacyński figuruje w „wykazie osób internowanych z woj. słupskiego” sporządzonym 15.12.1981. Był internowany od 13.12.1981 do 17.03.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na wniosek Wydz. III „A” KWMO w Słupsku. Był również członkiem KZ NSZZ „Solidarność” w PZPS „Alka” w Słupsku, członkiem WMKZ w Słupsku. Scharakteryzowano go jako „wrogo ustosunkowanego do socjalizmu”. Rozpracowywany w ramach SOR "Alka". Systematycznie uczestniczył w zebraniach Zakładowego i Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych i Represjonowanych za Przekonania. Po zwolnieniu z internowania nawiązał kontakt z działaczami b. „Solidarności”, którzy zeszli do podziemia. Podejmował działania zmierzające do rozbicia działalności Zakładowego Komitetu Porozumienia i Odrodzenia Narodowego przy PZPS „Alka” w Słupsku. Za swoją działalność był ponownie internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku od 17.05.1982 do 10.12.1982. IPN Gd 002/35 t. 1-5 (50/IV).
Akta Edmunda Pacyńskiego internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 14 wydanej 13.12.1981 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. Zwolniony na mocy decyzji nr 14 o uchyleniu internowania wydanej 17.03.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. IPN Gd 159/93.
Akta Edmunda Pacyńskiego internowanego w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku na mocy decyzji nr 74 wydanej 14.05.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku, ponieważ „może być inspiratorem wrogich działań przeciwko PRL”. Zwolniony na mocy decyzji nr 74/82 o uchyleniu internowania wydanej 10.12.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Słupsku. Od 27.05.1982 do 03.06.1982 przebywał na przepustce z powodów rodzinnych. IPN Gd 159/434.
Akta kontrolne śledztwa Sl 18/82 prowadzonego od 30.11.1982 do 27.06.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku w sprawie utworzenia na terenie Słupska nielegalnej organizacji „Okręgowy Komitet Oporu”, drukowania i rozpowszechniania przez nią „fałszywych informacji mogących wywołać niepokój społeczny”. Edmund Pacyński figuruje na liście obecności Prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” z 05.10.1981 i 15.10.1981. IPN Gd 012/52 t. 1 (76/III).
Akta kontrolne śledztwa Sl 20/82 prowadzone od 06.12.1982 do 23.06.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku. Śledztwo wszczęto 17.12.1982 na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej w Koszalinie (Pg.Śl.II-149/82) w sprawie zorganizowania i prowadzenia od marca do 30.11.1982 „nielegalnych struktur związkowych” w postaci Okręgowego i Zakładowych Komitetów Oporu „Solidarności”. Edmund Pacyński występuje w zeznaniach dwóch podejrzanych jako osoba przebywająca na internowaniu w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku. IPN Gd 012/53 (77/III).
Akta śledztwa Sl 3/83 prowadzonego od 19.04.1983 do 09.06.1983 przez Wydz. Śledczy KWMO w Słupsku w sprawie osoby podejrzanej o przewożenie nielegalnych wydawnictw sygnowanych przez TKK „Mazowsze” z Warszawy do Słupska. 29.04.1983 Edmund Pacyński został przeszukany w związku ze sprawą. Tego samego dnia został zatrzymany i przesłuchany. Po przesłuchaniu został zwolniony. IPN Gd 012/57 (91/III).
Został zarejestrowany przez Wydz. V WUSW w Słupsku pod nr 9474- otrzymał zastrzeżenie wyjazdów za granicę od 14.05.1985 na okres 2 lat. Zastrzeżenie anulowano 30.04.1988. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych i ZSKO.
.