Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Wacław
Nazwisko: Wanag
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 21-09-1955
Imię ojca: Józef
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Marek Wanag utrzymywał bliskie kontakty z działaczami szczecińskiej grupy opozycyjnej działającej w środowisku Politechniki Szczecińskiej, od której otrzymywał nielegalne materiały. W dn. 28.04.1978 powołany zespół w skład którego wszedł Prorektor ds. Nauczania i Dziekan Wydziału przeprowadził z M. Wanagiem rozmowę profilaktyczną na temat jego udziału w grupie antysocjalistycznej. M. Wanag zaniechał wrogiej działalności. IPN Sz 0011/942 (12287/II)
Materiały administracyjne Meldunki operacyjne z pracy Wydz. III KW MO Szczecin. Marek Wanag wymieniony jest w meldunku z dn. 17.03.1978 jako osoba rozpowszechniająca antysocjalistyczne materiały, utrzymująca kontakty z osobami planującymi utworzenie na terenie Szczecina Studenckiego Komitetu Solidarności. IPN Sz 0012/17 t. 4 (140/IV)
.