Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Damian Stanisław
Nazwisko: Sowa
Miejsce urodzenia: Siemianowice Śląskie
Data urodzenia: 16-04-1968
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie RSOW 84/87 dotyczą „nielegalnej demonstracji” zorganizowanej 16.12.1987, po zakończeniu mszy św. odprawionej w kościele p.w. „Podwyższenia Krzyża Pańskiego” w Katowicach, w intencji górników, którzy zginęli w 1981 podczas pacyfikacji KWK „Wujek”. W związku z „nielegalnym zgromadzeniem” zatrzymanych zostało 27 osób m.in. Damian Sowa, który brał udział w mszy św., a następnie wraz z innymi osobami udał się pod krzyż przy KWK „Wujek”. Ww. został przeszukany i przesłuchany w charakterze sprawcy wykroczenia, a ponieważ „nie występował w ewidencji operacyjnej” odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie do Kolegium przy Prezydencie m. Katowice. IPN Ka 029/1156 (9999/III), IPN Ka 064/187 (141/Śl).
Akta kontrolne sprawy o wykroczenie RSOW 121/89 dotyczą uczestnictwa w „zbiegowisku publicznym”, które miało miejsce 03.05.1989 po mszy św. odprawionej w rocznicę Konstytucji 3-Maja w Katedrze Św. Jana, kiedy to grupa licząca ok. 3 tys. osób, przeszła ulicami Warszawy na Plac Zwycięstwa, gdzie odbył się wiec podczas którego wznoszono okrzyki „precz z komuną”, „niepodległość naszym celem” oraz rozrzucano ulotki. Ww., student I roku UW za to, że „uczestniczył w zbiegowisku publicznym i nie opuścił go pomimo wezwań organów MO”, czym dopuścił się wykroczenia z art. 50 kw, został zatrzymany, przesłuchany i po przeprowadzeniu rozmowy ostrzegawczej zwolniony. Postępowanie RSOW 121/89 umorzono na mocy ustawy o „przebaczeniu i puszczeniu w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń” z dn. 29.05.1989. O zajściu poinformowano władze uczelni. IPN BU 0367/1 t. 695 (3421/III), IPN BU 01326/1201 (121/89) mikrofilm.
.