Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bolesław
Nazwisko: Jurkiewicz
Miejsce urodzenia: Tarnawa
Data urodzenia: 18-05-1949
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Bolesława Jurkiewicza. W aktach zachowała się kalka Decyzji Nr 2239 KWMO we Wrocławiu o internowaniu z dnia 06.11.1982 oraz korespondencja dot. internowania. IPN Wr 040/1300 (IV-3751/1177).
Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa RSD 96/82 prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO we Wrocławiu w roku 1982 dot. "kolportowania nielegalnych wydawnictw zawierających w swej treści fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Sprawę zakończono przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11337 (III-24567).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu nad śledztwem RSD 96/82. Dnia 09.11.1982 wydano postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Bolesława Jurkiewicza. Sprawę zakończono przesłaniem w dniu 08.03.1983 aktu oskarżenia do Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 35/275 (PgŚl II 418/82).
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 13.04.1983 Bolesław Jurkiewicz został uznany winnym tego, że "od 2 listopada 1982 r. do 4 listopada 1982 r. we Wrocławiu przechowywał w celu rozpowszechnienia" ulotki zawierające "fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej kraju" i skazany na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 04 do 06.11.1982 i od 09.11.1982 do 13.04.1983. IPN Wr 101/1186-1187 (SoW 82/83).
Akta tymczasowo aresztowanego Bolesława Jurkiewicza, osadzonego 10.11.1982 w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na mocy Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej we Wrocławiu (PgŚl II 418/82), zwolnionego na mocy wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 13.04.1983 (SoW 82/83). IPN Wr 28/102 (110/82).
Dnia 25.11.1982 zarejestrowany przez Wydz. V KW MO we Wrocławiu w kategorii OZ. Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Wyrejestrowany 18.09.1986 przez Wydz. V-1 WUSW we Wrocławiu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście, której Wojskowa Prokuratura Garnizonowa we Wrocławiu przekazała do dalszego prowadzenia sprawę Bolesława Jurkiewicza (PgŚl II 418/82). Po analizie prawnej sprawa została odesłana do WPG. IPN Wr 33/556 (2 Ds 4/83).
.