Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eligiusz Andrzej
Nazwisko: Wieczorek
Miejsce urodzenia: Osiny
Data urodzenia: 11-04-1938
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Roch
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Eligiusza Wieczorka. W katach zachowały się: kalka Decyzji Nr 1234 o internowaniu z 23.01.1982 KWMO we Wrocławiu, w uzasadnieniu podano, iż "prowadził działalność, która w okresie stanu wojennego rodziła niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych"; dwa odwołania z 25.i 28.01.1982. IPN Wr 040/701 (IV-3751/564).
Akta śledztwa RSD 18/82 wszczętego 25.01.1982 przez Wydz. Śledczy KW MO Wrocław na podstawie informacji operacyjnych donoszących, iż Eligiusz Wieczorek "zachowuje postawę wrogości do obecnego systemu i szczególnie mocno krytykuje stan wojenny", "podjął decyzję o podwójnych dyżurach lekarskich (...) przez członków Solidarności". Śledztwo zakończono w dniu 22.02.1982 skierowaniem do Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście wniosku o sporządzenie aktu oskarżenia. IPN Wr 039/11377 (24622/III).
Akta nadzoru Prokuratury Wojewódzkiej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym Prokuraturę Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w okresie od 26.01.1982 do 13.03.1982 (2 Ds 9/82), zakończonego skierowaniem do sądu aktu oskarżenia. IPN Wr 33/194 (III Dsn 8/82/Wr.VI).
Akta tymczasowo aresztowanego Eligiusza Wieczorka. Dnia 04.02.1982 osadzony w Areszcie Śledczym we Wrocławiu na podstawie Postanowienia Prokuratury Rejonowej dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 29.01.1982 (2 Ds 9/82), gdyż "w dniu 14 grudnia 1981 roku we Wrocławiu, jako przewodniczący Koła Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego >Solidarność< w Klinice Patologii Ciąży w miejscowej Akademii Medycznej wbrew ustawowemu zakazowi, nie zaniechał działalności związkowej lecz sporządził, podpisał i ogłosił publicznie grafik >gotowości ostrodyżurowej< członków NSZZ >Solidarność< bez zgody na to kierownictwa Kliniki". Zwolniony 06.03.1982 na podstawie Postanowienia o zmianie środka zapobiegawczego, wydanego przez Prokuraturę. IPN Wr 28/320 (17/82).
Wyrokiem Sądu Rejonowego dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście z 13.05.1982 postępowanie przeciwko Eligiuszowi Wieczorkowi zostało umorzone. Dnia 17.08.1982 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu (IV Kr 493/82), po rozpatrzeniu rewizji Prokuratora Rejonowego i oskarżonego, utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. IPN Wr 20/6 (III K 402/82).
.