Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Wiciak
Miejsce urodzenia: Dobrowody
Data urodzenia: 01-07-1934
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Opolu w okresie od 25.06.1982 do 28.07.1982 w "sprawie rozpowszechniania na terenie Głubczyc i Głogówka nielegalnych druków sygnowanych przez NSZZ >Solidarność< Region Mazowsze, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny i rozruchy oraz kontynuowania przez członków związku, którego działalność została zawieszona, działalności związkowej". Stanisław Wiciak występuje w sprawie jako osoba podejrzana. IPN Wr 066/62 (2216/3, mkf).
Akta tymczasowo aresztowanego Stanisława Wiciaka. Osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu na podstawie Postanowienia Wojskowej Prokuratury Garnizonowej z 25.06.1982 (PgŚl II 68/82), w związku z podejrzeniem o rozpowszechnianie druków sygnowanych przez NSZZ "Solidarność" Region Mazowsze. Zwolniony na podstawie wyroku Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z 04.08.1982 (SoW 784/82). IPN Wr 129/114.
Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 04.08.1982 uznany winnym tego, iż w maju bądź czerwcu 1982 w Głogówku rozpowszechniał, wspólnie z inną osobą, "drukowane ulotki NSZZ >Solidarność< Regionu Mazowsza, zawierające fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny" i skazany na 2 lata pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 3 lat. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania. IPN Wr 101/713 (SoW 784/82).
Dnia 06.08.1983 zarejestrowany przez RUSW Głubczyce pod nr. 29093 i objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego o krypt. "Spokojny" jako "b. działacz >Solidarności< działający w PKS Głubczyce". Wyrejestrowany 20.12.1985. IPN Wr 065/1077 (12153/2) mkf.
.