Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Marian
Nazwisko: Dobrowolski
Miejsce urodzenia: Domaradz
Data urodzenia: 28-11-1926
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Trzebnicy dotyczącego przynależności do "nielegalnej organizacji" grupy osób, w tym Jana Dobrowolskiego. Sprawa zakończyła się 19.10.1950 sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Wr 039/3879 (14329/III).
Akta operacyjne sprawy prowadzonej przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu dotyczącej rozpracowania "Organizacji Związku Zachodniego" i "Wyzwoliciele Ojczyzny", których "zadaniem było prowadzenie walki z (...) ustrojem Demokracji Ludowej i niedopuszczanie do zakładania spółdzielni produkcyjnych na wsi (...)". Jan Dobrowolski występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 024/68 t. 8, 26, 39, 41, 42, 43, 61 (327/II), IPN BU 0298/836 (1006/X).
Akta Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu wyłączone z postępowania Pr II 414/50 w związku z zatwierdzeniem w dniu 14.11.1950, przygotowanego przez PUBP Trzebnica, aktu oskarżenia i jego przesłaniem do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Jan Dobrowolski został oskarżony o to, że "w czasie od maja 1950 r. do 25 lipca 1950 r. na terenie Komarowa Małego pow. Trzebnica wraz z innymi należał do nieleg,[alnej] org.[anizacji] >W.O< [Wyzwoleńcy Ojczyzny], mającej na celu usunięcie przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnięcie ich władzy oraz zmianę przemocą ustroju Państwa Polskiego w ramach której brał udział w zebraniach organizacyjnych". IPN Wr 155/400 (Pr II 675/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 16.12.1950 Jan Dobrowolski uznany winnym tego, że w końcu czerwca 1950 r. "usiłował przemocą usunąć ustanowione organy władzy zwierzchniej Narodu i zagarnąć ich władzę oraz przemocą obalić ustrój Państwa Polskiego, w ten sposób, że umożliwiwszy połączenie dwóch związków zbrodniczych w Komarowie Małym i Kaszycach Milickich, wykonywał czynności zlecone przez (...) członka związku zbrodniczego, mającego powyższe na celu", i skazany został na 13 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat oraz przepadek całego mienia. Dnia 10.09.1953 WSR wydał Postanowienie o zastosowaniu amnestii i złagodził wyrok więzienia do 8 lat i 8 miesięcy. Dnia 03.12.1954 WSR postanowił zwolnić warunkowo ww. z odbycia reszty kary więzienia. Jan Dobrowolski karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu i Więzieniu w Sztumie, skąd został zwolniony 06.12.1954. Dnia 21.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Jana Dobrowolskiego z dnia 16.12.1950. IPN Wr 21/4300 (Sr 766/50), IPN Wr 400/423 (III Ko 570/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia Wydz. "C" KW MO Wrocław z 1977 roku dotyczące "reakcyjnej organizacji młodzieżowej pn. >Wyzwoleńcy Ojczyzny<, występującej też pn. >Wyzwoliciele ojczyzny<, działającej w 1950 r. na terenie miasta i powiatu Trzebnicy", której członkiem był Jan Dobrowolski. IPN Wr 049/318 (F-308).
.