Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Dziedzina
Miejsce urodzenia: Młodów-Nowy Sącz
Data urodzenia: 04-12-1920
Imię ojca: Jan
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne sprawy prowadzonej w 1952 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu i PUBP w Trzebnicy dotyczącej "rozpracowania kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< działającej na terenie woj. wrocławskiego w latach 1949-1952". Jan Dziedzina występuje jako członek tejże organizacji. IPN Wr 024/140 (419/II).
Akta śledztwa prowadzonego w roku 1952 przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dot. przynależności do "kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa<". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/3902 (14353/III).
Akta prokuratorskie. Akta nadzoru nad śledztwem prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu i PUBP w Trzebnicy dot. przynależności m.in. Jana Dziedziny do "kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą >Armia Krajowa<". Dnia 24.10.1952 Wojskowy Prokurator Rejonowy we Wrocławiu zatwierdził akt oskarżenia sporządzony przez oficera śledczego PUBP w Trzebnicy i skierował go Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/102 (Pr II 640/52).
Akta sądowe. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 11.11.1952 uznany winnym m.in. tego, iż "w okresie od maja 1951 r. do dnia 17 września 1952 r. na ternie m. Krościna Wielka pow. Trzebnica usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej organizacji >Armia Krajowa< mającej działać w chwili agresji państw imperialistycznych", i skazany na karę łączną 12 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat oraz przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 17.09.1952. Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie w dniu 23.07.1954 zniosło powyższy wyrok przez poprawienie kwalifikacji czynu i zastosowanie amnestii z 22.11.1952 oraz orzekło karę łączną 6 lat pozbawienia wolności. Postanowieniem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 06.10.1955 warunkowo zwolniony z odbywania reszty kary. Według zapisów w aktach karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniach w Strzelcach Opolskich i Sosnowcu oraz Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie, skąd został zwolniony 10.10.1955. Dnia 26.05.1992 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Jana Dziedziny z dnia 11.11.1952. IPN Wr 21/5263 (Sr 686/52), IPN Wr 400/610.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1975. Charakterystyka "nielegalnej organizacji p.n. >Armia Krajowa< o zabarwieniu kontrrewolucyjnym, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/52", której członkiem był Jan Dziedzina. IPN Wr 049/127 (F-128).
.