Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Michał
Nazwisko: Fąfara
Miejsce urodzenia: Żegocina
Data urodzenia: 20-09-1917
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Tekla
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Rozpracowywany w ramach sprawy agencyjnego rozpracowania o krypt. "Niezani", prowadzonej przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu, dot. przynależności do organizacji "Organ Walki z Komunizmem". Sprawę przekazano w roku 1953 do Wydz. Śledczego WUBP we Wrocławiu. IPN Wr 024/227 (521/II).
Akta śledztwa nr 133/53 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu m.in. przeciwko Michałowi Fąfarze w okresie 30.10.1953-29.01.1954, dotyczącego "przynależności do nielegalnej organizacji" działającej pod nazwą "Organ Walki z Komunizmem". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do akt dołączono kartę informacyjną z Więzienia w Trzeciewnicy, zawiadamiającą WUdsBP o zwolnieniu ww. z dniem 17.05.1956, pismo przesyłające ww. kartę do PUdsBP w Świdnicy oraz notatkę służbową z 04.12.1956, w której podano, iż Michał Fąfara "nie przejawia żadnej działalności nas [PUdsBP] interesujące" (wskazane materiały stanowią akta 84061/II). IPN Wr 039/2911 (13263/III).
Akta śledztwa nr 133/53 prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w roku 1953 na podstawie sprawy agencyjnego rozpracowania o krypt. "Nieznani", dot. przynależności do "bandy terrorystyczno-rabunkowej", działającej pod nazwą "Organ Walki z Komunizmem". Michał Fąfara występuje we wniosku naczelnika Wydz. III WUBP we Wrocławiu z dnia 26.10.1953 o zezwolenie na areszt, jako zawerbowany do ww. "kontrrewolucyjnej organizacji" pod pseudonimem "Mak", pełniący "funkcją członka placówki Lutomia". IPN Wr 039/2655 t. 1 (12996/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 29.03.1954 uznany winnym tego, iż "w okresie od lipca 1952 r. do dnia 29 października 1953 r. na terenie Lutomii pow. Świdnica usiłował przemocą zmienić ustrój Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej przez to, że był członkiem kontrrewolucyjnej bandy", i skazany na 6 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat wraz z przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonych kar zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 29.10.1953. Postanowieniem z dnia 30.04.1956 Prokurator Wojewódzki w Bydgoszczy złagodził orzeczoną karę więzienia do 3 lat i ustalił koniec jej odbywania na 29.10.1956. Dnia 09.05.1956 Sąd Wojewódzki (IV A Kow 199/56) wydał Postanowienie o warunkowym przedterminowym zwolnieniu Michała Fąfary. Ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, Ośrodku Pracy Więźniów w Jaroszowie, Więzieniu w Rawiczu, OPW w Piechcinie oraz w Więzieniu w Trzeciewnicy, skąd został zwolniony 17.05.1956. Dnia 09.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Michała Fąfary z dnia 29.03.1954. IPN Wr 21/5746 (Sr 74/54), IPN Wr 400/127 (III Ko 216/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C” KW MO we Wrocławiu w roku 1977 dot. "reakcyjnej bandy pn. >Organ Walki z Komunizmem<" (od 1953 - "Polska Organizacja Wyzwoleńcza") oraz "podporządkowanej jej od 1952 roku reakcyjnej organizacji młodzieżowej bez określonej nazwy, działającej na terenie woj. wrocławskiego w okresie 1949/54". Michał Fąfara występuje jako członek organizacji "Organ Walki z Komunizmem". IPN Wr 049/210 (F-213).
.