Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Jan
Nazwisko: Flasza
Miejsce urodzenia: Kołomyja
Data urodzenia: 05-06-1929
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stefania
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne PUBP w Ząbkowicach Śląskich z lat 1948-1955 dot. działalności "nielegalnej organizacji" działającej na terenie powiatu. Zbigniew Flasza występuje jako członek organizacji o pod nazwą "Monaster”. IPN Wr 024/4449 t. 3 (71310/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez PUBP w Ząbkowicach Śląskich w roku 1948 w sprawie o przynależność m.in. Zbigniewa Flaszy do "nielegalnej organizacji" działającej pod nazwą "Monastyr", której członkami był głównie uczniowie gimnazjum. Sprawę zakończono skierowaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Do akt dołączono kartę informacyjną z Ośrodka Pracy Więźniów w Strzelcach Opolskich, zawiadamiającą PUBP o zwolnieniu ww. z dniem 11.01.1952 oraz notatkę służbową z 07.02.1955, w której podano, iż po zwolnieniu z więzienia Zbigniew Flasza "nie przejawia żadnej wrogiej działalności". IPN Wr 039/4809 t. 1 i 2 (15324/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP w Ząbkowicach Śląskich dot. przynależności m.in. Zbigniewa Flaszy do "nielegalnej organizacji i dokonywania napadów z bronią w ręku". W dniu 26.07.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 155/389 (Pr 850/48).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 31.08.1948 uznany winnym m.in. tego, iż "w lutym 1948 r. w Ząbkowicach wstąpił do nielegalnego związku mającego na celu zbrodnie, a to walkę z obecnym ustrojem Państwa Polskiego, gromadzenie i przetrzymywanie broni palnej tudzież- napady rabunkowe (...)", i skazany na karę łączną 6 lat więzienia z zaliczeniem na poczet orzeczonej kary okresu tymczasowego aresztowania od 12.04.1948. Zwolniony warunkowo z reszty odbywania kary na podstawie Postanowienia WSR z 03.01.1951. Z akt wynika, iż Zbigniew Flasza karę więzienia odbywał w Więzieniu Karno-Śledczym w Kłodzku, Wiezieniu Nr 1 we Wrocławiu, Więzieniu Centralnym w Rawiczu oraz OPW w Strzelcach Opolskich, skąd został zwolniony w dniu 11.01.1952. Dnia 29.11.1991 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec ww. z dnia 31.08.1948. IPN Wr 21/2834 (Sr 659/48), IPN Wr 400/402 (III Ko 548/91/un).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji młodzieżowej o zabarwieniu WiN p.n. >Monastyr<, działającej w 1948 r. na terenie powiatu Ząbkowice Śląskie". Zbigniew Flasza występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/10 (F-10).
.