Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech
Nazwisko: Florczak
Miejsce urodzenia: Kutno
Data urodzenia: 19-05-1933
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa m.in. przeciwko Wojciechowi Florczakowi prowadzonego w latach 1950-1951 przez PUBP Kłodzko dot. "przynależności do nielegalnej organizacji >Sosna<". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 04.11.1952 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Ww. został oskarżony o to, że "w okresie czasu od dnia 28. do 30 października 1950 r. w Nowej Rudzie pow. Kłodzko, był członkiem nielegalnej organizacji pod krypt. >Sosna<, mającej na celu usunięcie przemocą ustanowionych organów władzy zwierzchniej Narodu i zagarnięcia ich władzy oraz zmianę ustroju Państwa Polskiego". Sprawę nadzorowała Wojskowa Prokuratura Rejonowa we Wrocławiu, która 23.02.1951 skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego. IPN Wr 039/7425 (18516/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 15.03.1951 za przynależność do "nielegalnej organizacji pod krypt. >Sosna<" skazany na 5 lat pozbawienia wolności, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 1 rok oraz przepadek mienia. Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 29.05.1951 złagodził zasądzoną karę więzienia do 2 lat. Postanowieniem WSR z 03.10.1952 zwolniony warunkowo z reszty odbywania kary. Dnia 21.10.1952 zwolniony z więzienia w Jaworznie. Z zapisów w aktach wynika, iż ww. karę odbywał również w Więzieniu w Kłodzku. IPN Wr 21/4412 (Sr 120/51).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO Wrocław w roku 1977. Charakterystyka "reakcyjnej organizacji młodzieżowej pn. >Sosna< działającej na terenie b. powiatu kłodzkiego w 1950", której członkiem był Wojciech Florczak. IPN Wr 049/215 (F-217).
.