Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek
Nazwisko: Bacz
Miejsce urodzenia: Trzebiatów
Data urodzenia: 24-04-1948
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa krypt. "Związek" została założona w celu ochrony operacyjnej NSZZ "Solidarność" w województwie koszalińskim. Marek Bacz figuruje w niej jako przewodniczący Komitetu Założycielskiego "Solidarności" i członek Komisji Zakładowej tego związku w Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach. Ponadto w strukturach "Solidarność" pełnił funkcję członka Prezydium Zarządu Regionu "Pobrzeże" w Koszalinie i szefa Komisji Polityki Społecznej w tym regionie. W ramach systemu informacyjnego ABC opiekował się koszalińskim "Polmozbytem". IPN Sz 00107/85 t. 1
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kwestionariusz ewidencyjny "Ogrodnik" dotyczył Marka Bacza działacza "Solidarności". Materiały te zostały zniszczone 10.10.1989. Protokół brakowania nr 55 poz. 2800. Materiały o sygn. II-4884 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów katoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe o sygn. EAKO 070655. Zachowały się w nich adnotacje urzędowe z informacjami, że Marek Bacz był przewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy Zakładzie Naprawczym Mechanizacji Rolnictwa w Mścicach. Prócz tego był kandydatem do władz Komisji Regionalnej "Solidarności" w Koszalinie oraz etatowym pracownikiem Regionu "Pobrzeże" na stanowisku szefa Komisji Polityki Społecznej. EAKO 070655
.