Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Skoczylas
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 04-09-1962
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 28.04.1982 zarejestrowany pod nr. 43950 i rozpracowywany w ramach SOR o krypt. „Drukarze” (o tym samym nr. rejestracyjnym; założona 25.02.1982) na fakt „wykonania i próby kolportażu ulotek o treści antypaństwowej podpisanych >wolność<, stylizowanym na wzór >Solidarność<. W m.[iejscu] tymczasowego zam.[ieszkania] zlikwidowano punkt poligraficzny”. Materiały o sygn. II-102538 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. Andrzej Skoczylasa internowanego na podstawie Decyzji Nr 1566 z dnia 13.03.1982, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 478 z dnia 29.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, iż ww. „prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo powstania napięć społecznych”. IPN Wr 040/803 (IV-3751/667)
Akta internowanego Internowany w okresie 16.03.1982-29.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1267 (233/82)
.