Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Zygmunt
Nazwisko: Rakowski
Miejsce urodzenia: Żołobkach
Data urodzenia: 10-01-1942
Imię ojca: Julian
Imię matki: Sabina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Internowany na podstawie Decyzji Nr 1321 z dnia 30.01.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 455 z dnia 29.04.1982. W uzasadnieniu internowania podano, że „prowadzi działalność, która w okresie stanu wojennego rodzi niebezpieczeństwo wzmagania napięć społecznych”. Ponownie internowany na podstawie Decyzji Nr 2205 z dnia 05.11.1982, zwolniony na mocy Decyzji Nr 1226 z dnia 18.11.1982. IPN Wr 40/734 (IV-3751/597)
Akta internowanego Internowany w okresie 01.02-29.04.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Nysie. IPN Wr 30/1234 (224/82)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 04.02.1982 zarejestrowany pod nr. 43838 w ramach SOS o krypt. "Śnieżyca" (o tym samym nr. rej.) jako członek „tzn. >Piątki<, nielegalnej grupy podziemia zorganizowanej na bazie zawieszonego związku >Solidarności<”. Materiałów o sygn. II-102155 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowanego Internowany w okresie 05.11-18.11.1982 w Zakładzie Karnym w Strzelinie. W uzasadnieniu internowania podano, że „istnieje uzasadnione przypuszczenie, iż przebywając na wolności naruszy obowiązujący porządek prawny”. IPN Wr 30/1710 (105/82)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dnia 07.11.1983 zarejestrowany pod nr. 47348 w ramach SOR o krypt. "Drukarz" (nr. rej. 44684, założona 01.07.1982) założonej „za fakt wrogiej działalności nielegalnych struktur”. Materiałów o sygn. II-103382 brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.