Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Sieradz
Data urodzenia: 13-06-1948
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Aniela
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Układ-1” była prowadzona w okresie 29.09.1983-20.02.1986 (nr rej. 4761) przez Wydz. V WUSW Sieradz następnie RUSW Sieradz. Została założona w celu kontroli i likwidacji "nielegalnej”, międzyregionalnej struktury „Solidarności", działającej na terenie Sieradza, Zduńskiej Woli, Wielunia, Konina i Kalisza. R. Zając został zarejestrowany do sprawy 31.07.1984 pod nr. rej. 5842. Działacze „Solidarności” zajmowali się drukowaniem i kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych m.in. biuletynu „Nasza Solidarność”. Jako działacz podziemnej „Solidarności”, został poddany wzmożonej obserwacji przez SB, zastosowano cyt.: „działania operacyjno-represyjne”. Dn. 31.01.1985 Kolegium ds. Wykroczeń w Sieradzu wymierzyło karę ograniczenia wolności na okres 2 miesięcy oraz karę grzywny. IPN Ld 055/564/J (1030/2).
Zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „A-4”, nr rej. 5630, prowadzonej w okresie 09.03.1984-20.03.1985. Sprawa została wszczęta Wydz. III WUSW Sieradz w związku z rozpowszechnianiem ulotek NSZZ "Solidarność" na terenie urzędów, zakładów pracy i szkół w Sieradzu. R. Zając był podejrzewany o kolportaż. W toku prowadzenia sprawy dokonano przeszukania mieszkania. IPN Ld 055/506/J (942/2).
Postępowanie przygotowawcze w sprawie kontynuowania działalności związkowej przez R. Zająca w okresie luty-czerwiec 1984. Prowadzone przez Prokuraturę Wojewódzką w Sieradzu (Ds. 54/84) w okresie 04.11.1984-17.11.1984, umorzone na podstawie amnestii z 21.07.1984. Materiałów sprawy nie odnaleziono, odpis postanowienia o umorzeniu postępowania zachował się w materiałach o sygn. IPN Ld 055/564/J. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie akt operacyjnych IPN Ld 055/564/J (1030/2).
Zarejestrowany 16.04.1986 pod numerem 7027, w kategorii Kwestionariusz Ewidencyjny (KE), krypt. „Papiernik” przez pion V RUSW Sieradz. Podejrzany o prowadzenie „wrogiej” działalności w strukturach związkowych „Solidarność". Potwierdzono prowadzenie takiej działalności. Materiały zdjęto z ewidencji 26.10.1989 i złożono w archiwum pod sygn. 1291/II. Zniszczono za prot. brakowania AMS-017/90 z dn. 20.01.1990. Materiały o sygn. 1291/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.