Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Regina
Nazwisko: Stacewicz
Nazwisko rodowe: Baranowska
Miejsce urodzenia: Grozny
Data urodzenia: 24-02-1915
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Martyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego w 1948 roku przez Wydział III, następnie Wydział Śledczy WUBP w Łodzi przeciwko Leonardowi Stacewiczowi, podejrzanemu początkowo o przynależność do nielegalnej organizacji, następnie o publiczne rozpowszechnianie fałszywych informacji. Regina Stacewicz występuje w materiałach (arkuszu informacyjnym dot. podejrzanego, jego własnoręcznie napisanym życiorysie oraz protokołach przesłuchań) jako żona podejrzanego. W wyniku przedłużającego się pobytu męża w areszcie zmuszona była do skierowania 27.08.1948 podania do WUBP w Łodzi ws. zwrotu kluczy do mieszkania (przez pewien czas otwierała je wytrychem) i legitymacji członkowskiej Spółdzielni „Unia” (umożliwiającej realizację przydziałów artykułów reglamentowanych), które miał przy sobie mąż w czasie zatrzymania. IPN Ld PF12/2286 (7350/III).
Akta sądowe. Materiały sprawy karnej nr Sr. 719/48 prowadzonej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi przeciwko Leonardowi Stacewiczowi, oskarżonemu o to, że „publiczne rozpowszechniał fałszywe wiadomości”, „czyniąc tym samym przygotowania do zmiany przemocą ustroju Państwa Polskiego”, tj. o czyn z art. 87 w zw. z art. 86§2 kk WP. Regina Stacewicz występuje w materiałach (protokołach przesłuchań oskarżonego i świadków oraz ich zeznaniach w protokole rozprawy głównej) jako żona oskarżonego. IPN Ld 137/1728 (Sr. 719/48).
Materiały ewidencyjne. Zapis w skorowidzu archiwalnym sygnatury II ST KM MO w Łodzi za kwiecień-lipiec 1958 pod nr. 22107/st informuje, że Regina Stacewicz podejrzewana była o przynależność do AK. IPN Ld 0313/38 (26/43/91).
Dar osoby prywatnej. Rękopis oraz maszynopis wspomnień Leonarda Stacewicza pt. „Przyczyną upadku Powstania Warszawskiego - zdrada »sojusznika«. Wspomnienia świadka historii”, Łódź 1972. Regina Stacewicz występuje we wspomnieniach jako żona ich autora, mieszkanka Radzymina, który latem 1944 był terenem walk niemiecko-sowieckich. Ze względu na znajomość języka niemieckiego i rosyjskiego otrzymała propozycję pracy dla wywiadu niemieckiego, a po zajęciu miasta przez Armię Czerwoną – dla sowieckiego, którego przejściową siedzibą został jej dom. Po aresztowaniu męża w sierpniu 1944 była przesłuchiwana przez funkcjonariuszy wywiadu sowieckiego w sprawie jego działalności w AK. IPN Ld 683/1/CD (rękopis), IPN Ld 683/2/CD (maszynopis).
.