Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: George
Miejsce urodzenia: Śrem
Data urodzenia: 07-06-1962
Imię ojca: Adam
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:

W dokumentach znajduje się również inna data przekazania ww. do dyspozycji Bieszczadzkiej Brygady WOP - 28.08.1983 oraz przejścia w stan słuchaczy WSO MSW w Legionowie - 4.08.1986.


Kursy i szkolenia:

W okresie od 25.09.1981 do 28.08.1983 Szkoła Chorążych w Centrum Szkolenia WOP w Kętrzynie.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
DOWÓDZTWO WOP PRZEMYŚL DO DYSPOZYCJI BIESZCZADZKIEJ BRYGAD WOP 29-08-1983
IPN Rz 413/11 - wojskowe akta osobowe
DOWÓDZTWO WOP PRZEMYŚL BIESZCZADZKA BRYGADA WOP, STRAŻNICA W ŁUPKOWIE POMOCNIK DOWÓDCY 29-09-1983
DOWÓDZTWO WOP PRZEMYŚL BIESZCZADZKA BRYGADA WOP, STRAŻNICA W ROZTOKACH POMOCNIK DOWÓDCY 20-08-1984
WSO MSW LEGIONOWO STUDIA WYŻSZE ZAWODOWE (SPECJALNOŚĆ: PRAWNO-ADMINISTRACYJNA ORAZ OCHRONY BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO) SŁUCHACZ 01-09-1986
DOWÓDZTWO WOP PRZEMYŚL BIESZCZADZKA BRYGADA WOP, STRAŻNICA W BARWINKU ZASTĘPCA DOWÓDCY 01-07-1989
DOWÓDZTWO WOP NOWY SĄCZ KARPACKA BRYGADA WOP, STRAŻNICA W BARWINKU ZASTĘPCA DOWÓDCY ppor. 01-09-1989 31-07-1990
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Tadeusz George w swym oświadczeniu lustracyjnym, złożonym w dniu 14.01.2008 w trybie ustawy z dnia 18.10.2006 o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007, nr 63 poz. 425, z późn. zm.), oświadczył, że pełnił służbę w organach bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu art. 3a powołanej ustawy, organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 przywołanej wyżej ustawy. W zarządzeniu Ppl-Rz 277/13 z dnia 24.06.2013 dotyczącym Tadeusza George – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.