Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria Jadwiga
Nazwisko: Marcinik-Stachura
Nazwisko rodowe: Marcinik
Miejsce urodzenia: Katowice
Data urodzenia: 12-05-1955
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Julia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] SOR „Misjonarz” została założona podstawie informacji operacyjnej dotyczącej rozkolportowania na terenie Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Katowicach ankiety opracowanej przez Zakład Socjologii Religii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Celem sprawy było ustalenie autora ankiety, jej przeznaczenia oraz osób zajmujących się rozprowadzeniem ankiety wśród studentów. Ww. występuje w aktach SOR, ponieważ uczestniczyła w kolportażu powyższej ankiety. W związku z prowadzonym rozpracowaniem z ww. została przeprowadzona rozmowa ostrzegawcza. W toku prowadzonej sprawy, o fakcie rozpowszechnienia ankiet przez studentów poinformowano władze uczelni, które wobec kolporterów „wyciągnęły wnioski dyscyplinarne”. Rozpracowanie zakończono w dn. 14.03.1975. W dn. 25.03.1975 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KWMO Katowice pod sygn. 35243/II. IPN Ka 028/152 (35243/II)
.