Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Klemens
Nazwisko: Bieliński
Miejsce urodzenia: Trzebielino
Data urodzenia: 28-03-1947
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Wojskowy Obóz Internowania na Kępie Panieńskiej pod Chełmnem powstał na mocy zarządzenia nr 0232 szefa POW z 26.10.1982, i funkcjonował w okresie od 5.11.1982 do 9.02.1983. Był jednym z kilku powołanych w ramach akcji „Jesień 82” (podobne działały m.in. w Czerwonym Borze i Trzebiatowie). Umieszczeni w nich zostali wytypowani przez SB i WSW działacze NSZZ „Solidarność” (łącznie około 1500 osób), uznani za „szczególnie niebezpiecznych” w czasie wprowadzania ustawy o związkach zawodowych, delegalizującej „Solidarność”.
Oficjalnym powodem rozlokowania 305 osób na poligonie 9 Pomorskiego Pułku Pontonowego w Chełmnie, były szkolenia dla podoficerów i szeregowych rezerwy. Wśród powołanych znalazło się jednak kilkanaście osób bez przysięgi wojskowej lub chorych. Skoszarowani w Chełmnie „żołnierze” nie otrzymali też broni.
Obóz polowy wybudowano na wale wiślanym (poza obszarem jednostki), pilnowanym przez WSW. Przetrzymywani prowadzili szereg prac ziemnych, w tym budowę mostu pontonowego na Wiśle. Formą represji były również warunki bytowe (niedogrzane namioty, brak opieki lekarskiej, prawa do widzeń, cenzura korespondencji, bicie, dodatkowe kary więzienia).
Umieszczeni w obozie protestowali, podejmując głodówki, prowadząc pikiety, a także ucieczki. Więzionym udało się również postawić na terenie obozu krzyż. Było to szczególnie ważne biorąc pod uwagę, prowadzoną w Chełmnie przez oficerów polityczno-wychowawczych intensywną indoktrynację.
Bibliografia:
- Chinciński T., Ekstrema w obozie, „BIPN” 2006, nr 11-12, s. 53–58.
- Lisiecki K., Panek T., Wabik W., Gdańsk w stanie wojennym 1981–1983, Gdańsk 2013.
- Pawłowski P., Trzystu z Kępy Panieńskiej. Monografia wojskowego obozu internowania dla działaczy „Solidarności” na poligonie wodnym w Chełmnie (5 listopada 1982–2 lutego 1983), Koszalin 2008.
- Polak W., Czas ludzi niepokornych. , Toruń 2003.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz ewidencyjny [KE]/ Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Goliat" 16.08.1982 przekwalifikowanego na SOS z powodu działalności antysocjalistycznej prowadzonej przy węźle PKP w Koszalinie, gdzie był współorganizatorem Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność”, od 10.1980 przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność". W 07.1981 podjął próbę zorganizowania strajku solidarnościowego ze strajkującymi załogami LOT-u. Systematycznie wywieszał plakaty „S” w holu dworca PKP. W 10.1981 przychylnie ustosunkował się do próby założenia komórki Konfederacji Polski Niepodległej na bazie członków „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego udostępniał pomieszczenia służbowe działaczom „S”. Wobec ww. SB planowała zebrać komprmateriały w celu doprowadzenia do neutralizacji jego negatywnego wpływu na załogę oraz dokonać szczegółowego rozpoznania za pomocą TW pseud. „Czajka”. 25.11.1983 Pion V RUSW w Koszalinie przejął do dalszego prowadzenia sprawę od Wydz. II WUSW w Koszalinie. IPN Sz 00124/444 (4811/2 mkf)
Akta administracyjne Figuruje w wykazie rezerwistów powołanych na ćwiczenia do wojskowego obozu internowania na Kępie Panieńskiej po Chełmnem. Powołany 5.11.1982, przydzielony do 6 kompanii pontonowej 10.11.1982. Zwolniony po odbyciu ćwiczeń 3.02.1983. IPN By 674/7, IPN Sz 484/136
Akta operacyjne Materiały dotyczące działaczy NSZZ "Solidarność". K. Bieliński był członkiem Komitetu Założycielskiego, następnie przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność". Materiały 24.10.1985 złożono do archiwum pod sygn. 324/II/S-42. Materiałów o sygn. 324/II/S-42 brak. Wpis na podstawie ZSKO.
.