Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Feliks
Nazwisko: Piekarski
Miejsce urodzenia: Piotrków Trybunalski
Data urodzenia: 03-01-1952
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Snobek” nr rej. 5748, założony 02.01.1982 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim na Macieja Piekarskiego, sekretarza KZ NSZZ "Solidarność" w Piotrkowskiej Fabryce Mebli. Kontrola operacyjna prowadzona była w związku z negatywnymi wypowiedziami w miejscu pracy na temat wprowadzenia stanu wojennego. M. Piekarski był podejrzewany o możliwość kontynuowania działalności związkowej po zawieszeniu związku. W ramach akcji „Klon” 15.12.1981 przeprowadzono z nim rozmowę ostrzegawczą. Wskutek działań operacyjnych został awansowany na stanowisko kierownika tylko po to by musiał zrezygnować z funkcji związkowej, a następnie został dwukrotnie ukarany dyscyplinarnie przez dyrektora zakładu. W ten sposób doprowadzono do zwolnienia się M. Piekarskiego z Piotrkowskiej Fabryki Mebli. Po zatrudnieniu się w warsztacie prywatnym prowadzenie KE zakończono 15.04.1982 oceniając, że stracił możliwość oddziaływania na pracowników fabryki. IPN Ld 067/295/J (588/2) mikrofilm.
.