Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Pieniążek
Miejsce urodzenia: Dębów
Data urodzenia: 04-09-1921
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Katarzyna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Sprawa prowadzona na osobę trzecią. T. Pieniążek występuje w aktach jako członek grupy dywersyjnej ZWZ/AK Placówki Przeworsk. IPN Rz 050/1904 (5355/III)
Akta śledcze Akta śledcze dot. Tadeusza Pieniążka, członka AK, oskarżonego o udział w napadzie na m.in. funkcjonariuszy UB, MO oraz nielegalne posiadanie broni. Dnia 05.05.1945 roku skierowano akt oskarżenia do sądu. Wyrokiem Wojskowego Sądu Okręgu Kraków z dnia 20.06.1945 T. Pieniążek został skazany na 5 lat więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 2 lat. Postanowieniem z dnia 01.09.1945 na mocy amnestii zwolniony z więzienia. IPN BU 915/529 (63/45)
Akta administracyjne Tadeusz Pieniążek jest wymieniony w Księdze Głównej Więźniów z lat 1945-1949. IPN Kr 425/690
Sprawa obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dotycząca PSL i "elementów prawicowych" w ruchu ludowym na terenie powiatów: krośnieńskiego, łańcuckiego, brzozowskiego, jasielskiego, dębickiego, kolbuszowskiego, sanockiego, ropczyckiego i przeworskiego. Tadeusz Pieniążek używający pseudonim "Lord" występuje w niej jako były członek AK działający na terenie powiatu przeworskiego. IPN Rz 053/174 t. 10 (121/IV)
Akta operacyjne Akta sprawy dot. rozpracowania siatki wywiadowczej działającej na terenie woj. rzeszowskiego pod krypt. "Biuro Planowania". Jego zadaniem było m.in. wywożenie "spalonych" członków podziemia i łączników za granicę. T. Pieniążek wymieniony jest w materiałach jako członek podziemia przebywający w Anglii. IPN Rz 042/1366 (4276/II)
Sprawa agenturalnego opracowania Sprawa agenturalnego opracowania pod kryptonimem "Klasztor" dot. szpiegostwa na rzecz Biura Planowania przy II Oddziale 2 Korpusu gen. Andersa. Tadeusz Pieniążek, ówczesny wychowanek Szkoły Małoletnich w Nisku, występuje w aktach sprawy jako były członek podziemia, który w okresie okupacji werbował ludzi do AK i rozpowszechniał tajną gazetkę tej organizacji pt. „Odwet”. T. Pieniążek po wojnie wraz z innymi byłymi akowcami, przez Katowice, uciekł do Anglii. IPN BU 0192/457, t. 2; IPN BU 01178/2015/J (16103/II)
Akta sądowe Sprawa sądowa prowadzona przeciw osobom trzecim. W aktach sprawy występuje m.in. Tadeusz Pieniążek jako członek organizacji poakowskiej, który werbował ludzi do tejże organizacji oraz który przez Pragę, Pilzno, Norymbergę i Murnau uciekł do Anglii. IPN Wr 94/247 t. 2-6
Akta kontrolno-śledcze Akta kontrolno-śledcze prowadzone na osobę trzecią. W aktach znajdują się m.in informacje dotyczące T. Pieniążka, b. członka AK i jego rodziny. IPN Wr 012/865 t.1-3, 5-8
Akta operacyjne W/w występuje w aktach operacyjnych przeciwko innej osobie jako były członek AK. IPN Rz 042/1230 (3744/II)
Akta sądowe T. Pieniążek występuje w aktach dot. osoby trzeciej jako były członek drużyny "skoczków kolejowych" obwodu AK Przeworsk. IPN Rz 107/1462
Sprawa ewidencyjno-operacyjna Sprawa założona na osobę mogącą utrzymywać stały kontakt z przebywającym za granicą Tadeuszem Pieniążkiem w celu rozpoznania jego ewentualnej aktywności w środowisku byłych członków AK. W związku z niestwierdzeniem podejmowania "wrogiej działalności" przez obie osoby, sprawę zakończono. IPN Rz 061/547 (11905/II)
Sprawa ewidencyjno-obserwacjna/ Sprawa operacyjnej obserwacji Tadeusz Pieniążek wymieniony jest w notatce służbowej z rozmowy z tajnym współpracownikiem, jako jedna z osób, które po wojnie wyjechały do Anglii. IPN-Rz-043/418 (14088/II)
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 2 organizacji "poakowskiej" o nazwie 14 Pułk Ułanów Jazłowieckich, działającej w okresie od jesieni 1944 do lipca 1945, działającej na terenie województwa rzeszowskiego. W charakterystyce znajduje się kwestionariusz osobowy m.in.: Tadeusza Pieniążka. IPN Rz 05/1
Materiały faktologiczne Charakterystyka nr 143 dotycząca "grupy poakowskiej" działającej w okresie od jesieni 1944 do maja 1945 na terenie Dynowa i okolic Przeworska. T. Pieniążek występuje w materiałach jako jeden z jej członków. IPN Kr 074/142
.