Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Przesada
Miejsce urodzenia: Bożnowice
Data urodzenia: 04-05-1951
Imię ojca: Piotr
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dnia 19.12.1980 zarejestrowany pod nr. 43099 w ramach SOS o krypt. "Matematyk" jako „podejrzany o prowadzenie negatywnej i szkodliwej działalności politycznej”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiałów o sygn. II-101936 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Akta dot. Stanisława Przesady internowanego w na podstawie Decyzji Nr 342 z dnia 12.12.1981, zwolnionego na mocy Decyzji Nr 525 z dnia 24.05.1982. IPN Wr 040/460 (IV-3751/318)
Akta internowanego Internowany w okresie 13.12.1981 do 25.05.1982, początkowo w Zakładzie Karnym we Wrocławiu, a od 09.01.1982 w Zakładzie Karnym w Nysie. W uzasadnieniu internowania podano, że ww. „prowadzi działalność wywołującą niezadowolenie społeczne i naruszenie porządku publicznego”. IPN Wr 30/1223 (271/82)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Dnia 08.06.1982 zarejestrowany pod nr. 44585 i objęty kontrolą operacyjną w ramach KE o krypt. "Matematyk II" jako „podejrzany o propagowanie wrogich poglądów w miejscu pracy”. Sprawę zakończono przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Materiałów o sygn. II-102007 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.