Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Franczyk
Miejsce urodzenia: Zbludza
Data urodzenia: 10-04-1906
Imię ojca: Józef
Imię matki: Regina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze/ Sprawa Ewidencyjno-Obserwacyjna Materiały śledcze PUBP w Nowym Sączu dot. Antoniego Franczyka. W czasie II wojny światowej żołnierz AK ps. "Wiktor". Zatrzymany 27.04.1952 przez PUBP w Nowym Sączu, za współpracę z organizacją niepodległościową "Odwet Górski". Udzielił pomocy w zwerbowaniu nowego żołnierza. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 17.09.1952 na 8 lat więzienia. Na skutek rewizji, wyrokiem WSR w Krakowie z 19.12.1952 karę podwyższono do 15 lat więzienia. Zwolniony warunkowo 24.04.1956. Po wyjściu z więzienia objęty kontrolą operacyjną w ramach sprawy ewidencyjno-obserwacyjnej nr 3113/F, założonej 28.08.1956 przez PUdsBP w Nowym Sączu. Rozpracowanie zakończono 02.04.1958. IPN Kr 07/3187 (3402/III)
Akta prokuratorskie Aresztowany tymczasowo 30.04.1952 za współpracę z organizacją niepodległościową "Odwet Górski" i osadzony w Areszcie Śledczym przy ul. Montelupich w Krakowie. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 19.12.1952 na 15 lat więzienia. IPN Kr 111/3072 (Pr II 151/52)
Akta prokuratorskie Skazany wyrokiem WSR w Krakowie z 19.12.1952 na 15 lat więzienia. Karę odbywał w Centralnym Więzieniu Karnym w Rawiczu oraz Ośrodku Pracy Więźniów we Wronkach. Po powtórnej rewizji, decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego z 28.12.1955, kara została zmniejszona do 4 lat i 8 miesięcy więzienia. Zwolniony warunkowo 24.04.1956. IPN Kr 111/3497 (W 61/53)
Akta sądowe Akta WSR w Krakowie w sprawie Antoniego Franczyka. Zatrzymany 27.04.1952 przez PUBP w Nowym Sączu. Skazany przez WSR w Krakowie 19.12.1952 na 15 lat więzienia. IPN Kr 110/4899 (Sr 256/52)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne Antoniego Franczyka. Przewieziony 07.07.1953 z więzienia przy ul. Montelupich w Krakowie. W dniu 02.12.1953 przekazany do więzienia we Wronkach. IPN Po 3/39
Akta penitencjarne Antoni Franczyk został 04.12.1953 przetransportowany z więzienia w Rawiczu do Centralnego Więzienia Karnego we Wronkach. Przeniesiony 26.08.1955 do więzienia karnego w Strzelcach Opolskich. IPN Po 3/64
Akta administracyjne Antoni Franczak występuje w charakterystyce nr 128 KWMO w Krakowie, dotyczącej organizacji „Odwet Górski” pod dowództwem Zbigniewa Makusz-Woronicza ps. „Montana”. IPN Kr 074/127 (128/X)
.