Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Ryszard
Nazwisko: Lasocki
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 31-03-1946
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Występuje w aktach sprawy dotyczącej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Odnotowany w aktach jako delegat z Regionu Mazowsze na obradach I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”, a także jako kandydat na członka Komisji Krajowej Związku. IPN Gd 003/166 (185/IV), t. 19, k. 133, 140, t. 25, k. 68, t. 27, k. 225
Akta śledcze Z nieznanego źródła SB uzyskała informację, że 22.09.1981 przez radiowęzeł Zakładów Mechanicznych „Ursus” w Warszawie odczytał „Rezolucję Załogi Montażu Silnika w ZM «Ursus»”. Objęty z tego powodu śledztwem pod zarzutem rozpowszechniania rezolucji „nawołującej do czynów godzących w jedność sojuszniczą z ZSRR tudzież lżącej i wyszydzającej ustrój i naczelne organy PRL”. Treść rezolucji została rozesłana do Rady Ministrów, KC PZPR, Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, redakcji: „Expressu Wieczornego”, „Trybuny Ludu”, „Życia Warszawy” i różnych zakładów pracy w Warszawie i całej Polsce. Przesłuchany 24.11.1981. Śledztwo zostało umorzone 31.12.1981 na podstawie dekretu o stanie wojennym (w kwestii przebaczenia i puszczenia w niepamięć niektórych przestępstw i wykroczeń). IPN BU 576/57, t. 1
Akta prokuratorskie Akta postępowania prokuratorskiego w sprawie odczytania 22.09.1981 przez radiowęzeł Zakładów Mechanicznych „Ursus” rezolucji załogi Zakładu Montażu Silnika, co zostało uznane przez prokuraturę za „godzenie” w „jedność sojuszniczą z ZSRR” i wyszydzanie ustroju i władz PRL. Postępowanie umorzone 31.12.1981 na podstawie dekretu o stanie wojennym. IPN BU 576/57, t. 2
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Objęty rozpracowaniem krypt. „Świt” (nr 26595), prowadzonym od 12.09.1979, a dotyczącym „kolportażu nielegalnych wydawnictw” i „negatywnej działalności w miejscu pracy” czyli w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie. Od 2.12.1981 jego rozpracowanie odbywało się w ramach założonej tego dnia na podstawie doniesień agenturalnych SOR krypt. „Kontra” (nr 32325), która dotyczyła „pozastatutowej, antysocjalistycznej działalności NSZZ «Solidarność» w ZM „Ursus”. Rozpracowywany jako członek Zarządu Fabrycznego „Solidarności”. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej i 14.12.1981 zorganizował czterogodzinny strajk i nakłaniał do podjęcia strajku okupacyjnego. Aresztowany 12.01.1982. Za zorganizowanie strajku skazany 4.02.1982 w trybie doraźnym przez Sąd Wojewódzki w Warszawie na 3 lata więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych. Rozpracowanie zakończone 16.05.1983. Materiały złożone w archiwum Wydz. „C” SUSW pod nr 7707/II zostały zniszczone 28.12.1989. Materiały zniszczone. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Faktografia Wymieniony w „Informatorze o Delegatach na I Krajowy Zjazd NSZZ «Solidarność» wrzesień-październik 1981 r.” opracowanym w 1984 przez Biuro „C” MSW. Odnotowano, że pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Zarządu Wydziałowego NSZZ „Solidarność” w Zakładach Mechanicznych „Ursus” w Warszawie, a po wprowadzeniu stanu wojennego 14.12.1981 zorganizował w miejscu pracy kilkugodzinny strajk okupacyjny. Za organizację strajku skazany na 3 lat więzienia i 3 lata pozbawienia praw publicznych. IPN Sz 0012/260 (1027/IV), t. 1
.