Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Eugeniusz Tadeusz
Nazwisko: Szerkus
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 21-07-1940
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawy obiektowe dot. Zjednoczenia Przemysłu Okrętowego - Stocznie w Gdyni, Gdańsku i Szczecinie. Eugeniusz Szerkus wymieniony jest w aktach m.in. jako osoba popierająca i współpracująca z Bałuką, członek nieformalnej grupy organizującej obchody rocznicy wydarzeń grudniowych 1970. IPN BU 0236/86 t. 3, 4, 6, 7, 8 (1662/IV)
Akta administracyjne Meldunki operacyjne m.in. Wydziału III Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Szczecinie wysłane do MSW w Warszawie. Eugeniusz Szerkus wymieniony jest wśród osób nawołujących do demonstracji (anty pochodu) 1 maja 1971. IPN Sz 0012/17 t. 2 (140/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła uczestnictwa w "manifestacji żałobnej" w dn. 01.05.1971. E. Szerkus został skazany na 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Mat. o sygn. arch. 5755/II brak, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczyła kolportażu wrogiej literatury. Mat. o sygn. arch. 15854/II zniszczono wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie rozpowszechniania na terenie Szczecina broszury o treści antypaństwowej pt. "Naprawa samochodu na drodze". E. Szerkus wymieniony jest wśród osób rozpowszechniających broszury antypaństwowe pochodzące od Edmunda Bałuki z Paryża. E. Szerkus został tymczasowo aresztowany 09.05.1977, areszt uchylono 20.06.1977. Postępowanie karne w tej sprawie zostało umorzone na zasadzie dekretu z 19.07.1977 o amnestii. IPN Sz 0013/164 (13783/III)
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie redagowania we Francji w latach 1977-1985 biuletynu "Szerszeń" i rozpowszechniania go na terenie Polski za pośrednictwem innych osób. Eugeniusz Szerkus wymieniony jest jako osoba pod kontrolą tajnych współpracowników z uwagi na to, że był członkiem "Komisji Robotniczej" wyłonionej z komitetu strajkowego w Stoczni Szczecińskiej im. A. Warskiego w grudniu 1970 i styczniu 1971. IPN Sz 0013/135 (13445/III) t. 1, 4, 6.
Akta administracyjne Dokumentacja dotycząca internowanych z lat 1981-1982. E. Szerkus został internowany 25.08.1982 i umieszczony w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Powodem internowania była jego postawa jaką prezentował od "Grudnia 70". W dn. 18.08.1982 wziął udział w zorganizowanym przez podziemne struktury "Solidarności" manifestacji dla uczczenia II rocznicy "Sierpnia 80". Decyzję o internowaniu uchylono 18.11.1982. IPN Sz 0012/367 t. 9 (848/IV)
Akta sądowe Sprawa E. Szerkusa przeciwko Stoczni Szczecińskiej o przywrócenie do pracy. E. Szerkus został zwolniony 30.12.1981 za nieprzestrzeganie przepisów dekretu o stanie wojennym. IPN Sz 133/37 (P 388/82)
Akta internowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Eugeniusza Szerkusa w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. IPN Sz 266/174 (258/82)
Akta sądowe Rewizja nadzwyczajna ministra sprawiedliwości od postanowień Sądu Rejonowego w Szczecinie z dn. 18.11.1977, stwierdzająca za bezzasadne uznanie, że rozpowszechnianie i przechowywanie broszury pod tytułem "Szerszeń" i "Naprawa samochodu na drodze" mogło wyrządzić poważną szkodę PRL. IPN BU 738/6
.