Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marek Zenon
Nazwisko: Frąckowiak
Miejsce urodzenia: Świebodzin
Data urodzenia: 02-10-1957
Imię ojca: Zenon
Imię matki: Róża


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Występuje w aktach śledztwa przeciw osobie zatrzymanej 14.05.1985 w Kaliszu z powodu przewożenia kilkuset egzemplarzy bezdebitowego czasopisma „Bratnie Słowo”. Według ustaleń SB pismo to zostało przekazane przez Marka Frąckowiaka, który wkrótce potem został objęty śledztwem przez Wydz. Śledczy SUSW pod zarzutem druku i kolportowania publikacji bezdebitowych. W aktach sprawy znajdują się kopie dokumentów zebranych w toku śledztwa S-39/45 prowadzonego w Warszawie. IPN Ld 0043/843 (206/III), k. 21, 27, 29-30, 61/3, 79/1-4, 90-94, 96
Akta kontrolne śledztwa Objęty śledztwem w sprawie drukowania i kolportowania od 1984 publikacji bezdebitowych, m.in. czasopism „Praworządność” i „Bratnie Słowo”. Aresztowany 2.07.1985, jego mieszkanie zostało poddane rewizji 8.07.1985. Przesłuchiwany 10., 24.07., 27.08. i 16.10.1985. Oskarżony o to, że jako osoba związana z niezależnym ruchem harcerskim współpracował z Niezależnym Wydawnictwem Harcerskim, był odpowiedzialny za organizację druku, stworzenie siatki kolporterów i wciąganie do nielegalnej działalności innych osób. Zwolniony z aresztu 12.11.1985. Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie postępowanie karne 23.12.1985 zostało warunkowo umorzone, co uzasadniono dotychczasową niekaralnością i „oceną społecznego niebezpieczeństwa czynu”. Na mocy tego postanowienia zobowiązany do wpłacenia 10000 zł na budowę Pomnika Centrum Zdrowia Matki Polki i 600 zł na rzecz Skarbu Państwa. IPN BU 0331/384 (3242/III)
Akta penitencjarne Po aresztowaniu w sprawie o druk i kolportaż publikacji osadzony 6.07.1985 w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów przy ul. Rakowieckiej. Zwolniony 12.11.1985 postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie. IPN BU 484/12
Akta administracyjne Występuje w sporządzonych przez MSW stenogramach z obrad „okrągłego stołu”, w których uczestniczył jako przedstawiciel strony opozycyjnej. Wymieniony w stenogramach posiedzeń Podzespołu do Spraw Młodzieży z 16.02.1989 i Grupy do Spraw Stowarzyszeń z 7. i 17.03.1989. IPN BU 353/38, IPN BU 353/39, IPN BU 353/65
Materiały ewidencyjne Objęty od 16.09.1987 zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych. Zastrzeżenie anulowane 20.11.1987. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.