Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia
Nazwisko: Franio
Miejsce urodzenia: Psków
Data urodzenia: 16-01-1899
Imię ojca: Michał
Imię matki: Władysława
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze Departamentu Śledczego MBP w związku z przynależnością do AK, WiN, WRN, dotyczące śledztwa przeciwko: Zofii Franio i innym. oskarżonym z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa z 30.10.1944. Ww. w okresie okupacji była członkiem Komendy Głównej Armii Krajowej. Po wyzwoleniu została kierowniczką komórki kolportażu prasy oraz szefem łączności obszaru centralnego organizacji niepodległościowej WiN. Używała pseudonimu „Doktor”. Wyrokiem WSR w Warszawie z dn. 31.07.1947 została skazana na 12 lat pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na 5 lat. Materiały 18.07.1947 przekazano do archiwum MBP pod sygnaturą 1703/III, następnie zmikrofilmowano 3.11.1977 pod sygnaturą 1078/3. IPN BU 0259/148 t. 1 (1703/III/1), IPN BU 01236/607/J (1078/3).
Teczka zawiera materiały operacyjne MBP dotyczące Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość Wywiad. Meldunki wywiadowcze sporządzone po rozwiązaniu AK. Depozyty Zofii Franio i innych: materiały wywiadowcze, raporty wywiadowcze, meldunki, notatki, fragment pisma o działalności Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w pow. łukowskim i pow. radzyńskim. Wykaz więźniów politycznych w Rawiczu, meldunki i raporty sytuacyjne, materiały wywiadowcze. IPN BU 1568/92 (Depozyt nr 981 poz. 16, 7, 8, 11-14, 17, Depozyt nr 1703, 3875, Depozyt nr 1525 poz. 1, 693, 1283, 1282, N/127, 41).
Akta sądowe dotyczące Zofii Franio, która została skazana 31.07.1947 z art. 86 § 1 i 2 KKWP z 23.09.1944 przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na 12 lat więzienia za przynależność do WiN. Osadzona w więzieniu na Mokotowie. Następnie przeniesiona do więzienia w Fordonie, 16.08.1952 przeniesiona do Inowrocławia, a potem do więzienia w Grudziądzu. Zwolniona na podstawie amnestii 2.05.1956 roku. IPN BU 944/500 (Sr. 1026/47).
Zofia Franio figuruje w księdze głównej więźniów śledczych z lat 1945-1947. IPN GK 921/24 (32/8).
Teczka zawiera opracowanie historyczne Wydziału II Biura „C” MSW nr 12/3, dotyczące III Komendy Głównej Wolność i Niezawisłość, okres działalności: listopad 1946-styczeń 1947, obszar działalności: centralny okręgi: białostocki, warszawski, lubelski, łódzki, kielecki. W teczce znajdują się różne rodzaje dokumentów: notatki odręczne, nekrologi (wycinki prasowe), informacje dodatkowe oraz dwa nekrologi (wycinki prasowe) dotyczące śmierci Zofii Franio z 1978 roku. IPN BU 0189/14 (Opracowanie Nr 12/3).
.