Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Maria
Nazwisko: Baniecka
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 12-05-1917
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zofia Baniecka występuje w materiałach operacyjnego rozpracowania dotyczących Mariana Gieysztora, który został objęty rozpracowaniem operacyjnym w latach 1949-1953 przez MSW. IPN BU 0192/454 t. 1-2 (16075/II/1-2).
Ww. pozostawała w zainteresowaniu Samodzielnej Grupy Operacyjnej MSW - figuruje w sprawie zarejestrowanej pod numerem 700/12. Śledztwo prowadzono w związku uprowadzeniem i zamordowaniem Bohdana Piaseckiego syna przewodniczącego PAX w 1957 roku. Materiały 23.11.1956 zostały złożone przez Wydział II Departamentu III MSW do archiwum, a następnie skomasowane w Wydziale II Biura “C” MSW pod sygnaturą 2235/K. IPN BU 0608/30/J (2235/K).
Sprawa agenturalnego sprawdzenia dot. uprowadzenia Bohdana Piaseckiego. W sprawie podejrzana była m.in. Zofia Baniecka. Sprawa prowadzona była przez Biuro Śledcze Wydział I MSW w latach 1962-1975. W materiałach znajdują się m.in. notatka sporządzona na podstawie materiałów znajdujących się w Departamencie II MSW. IPN BU 003090/11 t. 4 (51152/II/4).
Ww. występuje w Sprawie ewidencyjno-obserwacyjnej prowadzonej przez Wydział III WUBP w Warszawie od 1954 roku. Powód zainteresowania: Z. Baniecka podczas okupacji była łączniczką Batalionów Chłopskich oraz członkiem Związku Syndykalistów Polskich. Po wyzwoleniu kontynuowała swoją działalność w podziemnej organizacji Bataliony Chłopskie pełniąc funkcję kierownika komórki legalizacyjnej. W dn. 17.08.1945 została aresztowana przez WUBP w Warszawie i skazana na 3 lata wiezienia. Materiały złożono 19.03.1960 do archiwum KW MO w Warszawie pod sygnaturą 1629/III, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 1629/3. IPN BU 0208/1317 (1480/III), IPN BU 01286/1277/D (1480/3) mikrofilm, IPN BU 0208/1438 (1629/III), IPN BU 01286/1391/D (1629/3) mikrofilm.
Zofia Baniecka 2.02.1978 została zarejestrowana pod numerem 22737 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowana (SOR) prowadzonej przez Wydział III-1 KS MO. Powód rejestracji: „ww. w okresie 1978-1981 organizowała nieformalne grupy szkoleniowe tzw. latające uniwersytety. W trakcie prowadzenia sprawy ustalono, że działalność figurantki ograniczała się wyłącznie do udostępnienia lokalu oraz prowadzenia wykładów”. Sprawę 1.07.1978 przekazano do Wydziału III-2 KS MO, następnie 21.08.1979 przekazano do Wydziału III KS MO, a 27.05.1981 do Wydziału III-A KS MO. SOR zakończono – „zaniechaniem wrogiej działalności”. Materiały 20.06.1981 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 7003/II, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 7003/2. IPN BU 0247/657 (7003/II), IPN BU 01322/1836/J (7003/2) mikrofilm.
Zofia Baniecka 10.03.1987 została zabezpieczona operacyjnie (zab.) pod numerem 100713 przez Wydział I Biura Studiów SB MSW. Materiały 07.04.1989 przekazano do Wydziału II Biura Studiów SB MSW. W materiałach ewidencyjnych brak przyczyny rejestracji i charakteru zainteresowania. Materiały zdjęto z ewidencji 12.12.1989 roku. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego.
Ww. występuje w Kwestionariuszu Ewidencyjnym (KE) kryptonim "Wąsik" nr rej. 26649 prowadzonym przez Wydział II Departamentu III MSW dot. Józefa Różańskiego. Kontrola operacyjna dotyczyła propagowania poglądów sprzecznych z polityką prowadzoną przez rząd PRL oraz utrzymywaniem kontaktów ze środowiskiem żydowskim. Teczka zawiera m.in. Wniosek o założeniu kwestionariusza ewidencyjnego nr 26649 z dn. 2.09.1970, Meldunek operacyjny z dn. 12.12.1980 Wydziału II Departamentu III MSW o złożeniu materiałów w archiwum Biura „C” MSW. IPN BU 0204/391 (48144/II).
Ww. występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Pegaz" zarejestrowanej pod numerem 51556 przez Wydział III Departamentu III MSW dot. Towarzystwa Kursów Naukowych (TKN) powstałego 22.01.1978 z inicjatywy KSS KOR. IPN BU 0222/193 t. 2 (53050/II/2).
Występuje w materiałach operacyjnych przechowywanych poza teczkami operacyjnymi dotyczące obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki pseudonim "Sylwia", dziennikarki przebywającej na terenie Polski, podejrzanej o prowadzenie działalności wywiadowczej. W materiałach znajdują się: zadanie, komunikaty, ustalenia Wydziału IV Biura "B" MSW dotyczące obserwacji prowadzonej w dniach od 11.02.1979 do 28.02.1979. IPN BU 01220/10 t. 490 (56178/II).
.