Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zdzisław
Nazwisko: Badocha
Miejsce urodzenia: Dąbrowa Górnicza
Data urodzenia: 22-03-1923
Imię ojca: Roman
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zdzisław Badocha - od początku kwietnia 1946 dowódca 2. szwadronu V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza pseud. "Łupaszko". Figuruje w aktach kontrolnych śledztwa Wydziału Śledczego WUBP Bydgoszcz prowadzonego w latach 1946-1947 w sprawie żołnierzy i współpracowników V Wileńskiej Brygady AK - jako "podejrzanych" o "działalność dywersyjną". W tych materiałach znajdują się między innymi informacje i zapisy UB o pobycie i zbrojnych działaniach pododdziałów Brygady, w tym szwadronu ppor. Zdzisława Badochy, w pow. chojnickim i tucholskim oraz dwie legitymacje ww. żołnierza niepodległościowego podziemia. IPN By 070/434 t. 2 (451/III).
Zdzisław Badocha pseud. "Żelazny" figuruje w aktach "rozpracowania obiektowego" kryptonim "Łupaszko". To rozpracowanie było prowadzone w latach 1946-1953 przez UB z Wydziału III WUBP w Białymstoku i dotyczyło ustalenia miejsc pobytu i pracy żyjących jeszcze członków i współpracowników rozbitych już oddziałów mjr. Zygmunta Szendzielarza pseud. "Łupaszko" oraz rozpoznania utrzymywanych przez nich "kontaktów i powiązań". IPN Bi 07/1522 t. 3 (2282/III).
Zdzisław Badocha występuje w opracowaniu historycznym Biura „C” MSW z roku 1973 zatytułowanym "Charakterystyka nr 12/B". To opracowanie dot. V Brygady Wileńskiej AK pod dowództwem Zygmunta Szendzielarza pseud. "Łupaszko" i jej pododdziałów pod dowództwem: ppor. „Żelaznego” (Zdzisława Badochy), por. „Lufy” (Henryka Wieliczko) i ppor. „Zeusa” (Leona Smoleńskiego). Te pododdziały walczyły z UB, MO i KBW w latach 1945-1947 m.in. na obszarze powiatów: Tuchola, Chojnice, Człuchów, Kościerzyna, Świecie, Malbork i Sztum. IPN BU 0176/22 (Charakterystyka Nr 12/B, p. 31).
Zdzisław Badocha figuruje w aktach MBP i Biura „C” MSW z lat 1944-1957. W tych aktach znajdują się m.in. materiały operacyjne UB z lat 1944-1946 dotyczące V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, w tym m.in. ppor. Zdzisława Badochy pseud. „Żelazny”. Akta te obejmują m.in. zdjęcia indywidualne i grupowe partyzantów, zdjęcia transportu rannych partyzantów, ryngraf jednego z żołnierzy Brygady. IPN BU 024/96-97 (041/96, sygn. 9/133-176, 041/97, sygn. 9/177-217).
Akta i materiały Biura "C" MSW obejmują m.in. materiały operacyjne UB dotyczące kilkudziesięciu żołnierzy niepodległościowego podziemia zbrojnego działającego w ramach struktur 5 Brygady Wileńskiej AK, w tym oddziału ppor. Zdzisława Badochy ps. „Żelazny”. Akta te zawierają m.in. zdjęcia portretowe i sygnalityczne tych żołnierzy, ich zdjęcia grupowe z okresu działalności partyzanckiej - w mundurach i z bronią - oraz zdjęcia zwłok zabitych przez UB i KBW żołnierzy 5 Brygady Wileńskiej, w tym Zdzisława Badochy. IPN BU 024/104-105 (041/104, sygn. H 9/516-577).
.