Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zofia Izabela
Nazwisko: Łuszczkiewicz
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 23-04-1898
Imię ojca: Michał
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa agenturalno-śledcza prowadzona przez Wydział III WUBP w Krakowie w latach 1947-1955. Zofia Łuszczkiewicz od jesieni 1945, początkowo w Rzeszowie, a potem w Krakowie pozostawała w kontakcie z działaczami podziemnej organizacji WIN: m.in. z szefem wywiadu M. Kawalcem ps. „Iza” i jego łączniczką Ireną Cieślińską ps. „Myszka”. Przechowywała dla nich walizkę z dokumentacją legalizacyjną, organizowała skrzynki prasowe, a także przyjmowała i rozpowszechniała podziemną literaturę WIN-ską pt. „Orzeł Biały” o treści antyradzieckiej oraz „Wolność i Niepodległość”. W marcu 1947 przez okres 2 tygodni na terenie Zakonu Sióstr „Szarytek” w Zebrzydowicach ukrywała działacza endeckiego – Adama Doboszyńskiego, który potajemnie przyjechał do Polski. Skazana przez WSR w Warszawie na dożywotne więzienie. Na podstawie amnestii karę złagodzono do lat 12. Materiały złożono 17.06.1966 do archiwum Wydziału „C” KW MO w Krakowie pod sygnaturą 1263/II. IPN Kr 010/1236 (1263/II).
Sprawa Obiektowa kryptonim "Wino" prowadzona przez KWMO w Krakowie dotycząca członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z terenu województwa krakowskiego, powiatu Nowy Sącz. Zofia Łuszczkiewicz przechodzi w materiałach jako figurantka sprawy. IPN Kr 075/27 t. 7 (42/OB).
Akta dotyczące Z. Łuszczkiewicz. Ww. w latach 1945-1946 na terenie Rzeszowa i Krakowa była członkiem "nielegalnej organizacji" WIN. Występowała pod fałszywym nazwiskiem Julia Piskozub, posługiwała się pseudonimem „71”. Podejrzana wraz z innymi o współpracę w zorganizowaniu zamachu na funkcjonariusza UB. W materiałach znajduje się wyrok Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 13.03.1950, skazujący Zofię Łuszczkiewicz na karę śmierci (Sr. 188/50) oraz postanowienie Najwyższego Sądu Wojskowego z dnia 10.05.1950 o złagodzeniu kary na dożywotnie więzienie. Materiały 20.03.1970 złożono do archiwum Wydziału „C” KW MO w Rzeszowie pod sygnaturą 7595/III, następnie przerejestrowano - 39084/a. IPN Rz 042/1850 (7595/II, 39084/a).
Akta Departamentu Śledczego MBP w Warszawie. Z materiałów wynika, że siostra zakonna Zofia Łuszczkiewicz, działała w czasie okupacji w AK, a po wojnie w „WiN” na terenie Rzeszowa. Utrzymywała kontakt organizacyjny z dowódcą okręgu Adamem Lazarowiczem i Mieczysławem Kawalcem. Była podejrzewana przez organy bezpieczeństwa o współudział w zamachu na funkcjonariusza UB. Przekazała także list od komendanta okręgu „WiN" przedstawicielowi UNRRA. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie 13.03.1950 została skazana na karę śmierci (decyzją Najwyższego Sądu Wojskowego zamieniono wyrok na dożywotne pozbawienie wolności, a następnie w wyniku amnestii zamieniono na 12 lat więzienia), za działalność w „WIN”. Materiały 9.04.1949 złożono do archiwum MBP pod sygnaturą 2930/III. IPN BU 0259/316 (2930/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. Zofia Łuszczkiewicz skazana 13.03.1950 z art. 28 KKWP w zw. z art. 3 Dekretu z 31.10.1944 o Ochronie Państwa, art. 8 Dekretu z dn. 16.11.1945 za udzielanie pomocy członkom WiN na terenie Rzeszowa, przekazywanie agentom obcego wywiadu wiadomości stanowiących tajemnicę państwową na karę śmierci (zmienioną na dożywotnie więzienie). IPN BU 1063/28 (Sr. 188/50).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" KW MO w Rzeszowie. Ww. występuje w charakterystyce nr 3 organizacji pod nazwą - Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów (WiN), pod dowództwem: Adam Lazarowicz ps. "Klamra", "Aleksander", "Grot", "Gwóźdź", "Pomorski", "Zygmunt". Okres działalności: wrzesień 1945-październik 1947, obszar działania: woj. Rzeszów. Materiały zawierają: kwestionariusze osobowe członków (nazwiska od K do O). IPN Rz 05/5 (CHF-3 t. 4).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" WUSW w Krakowie. Ww. występuje w charakterystyce nr 200 - nazwa organizacji: Wolność i Niezawisłość; dowódca: Okręg Krakowski: Ciepliński Łukasz ps. Bogdan, Ludwik, Szczepański Wojciech ps. Bartosz, Teofil, Petriczek - Bandrowicz Józefa ps. Wilejka; okres działalności: wrzesień 1945-październik 1947; obszar działalności: woj. Kraków; proweniencja: Armia Krajowa. W materiałach znajduje się: charakterystyka, kwestionariusze osobowe, prasa konspiracyjna WiN (oryg.), wytyczne do akcji WiN. IPN Kr 074/199 t. 1-8 (200/X).
Zofia Łuszczkiewicz podejrzana i inwigilowana od dnia 18.11.1947 przez WUBP Kraków Wydział III Sekcję II jako podejrzana o przynależność do "WiN-u" i o współpracę z wywiadem amerykańskim. Zatrzymana i osadzona w areszcie 27.08.1948 przez WUBP Kraków. Dn. 6.09.1948 osadzona w więzieniu Warszawa-Mokotów. Dn. 15.06.1956 zwolniona z więzienia na przerwę w odbywaniu kary. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych: karta E-15.
.