Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Sojczyński
Miejsce urodzenia: Rzejowice
Data urodzenia: 30-03-1910
Imię ojca: Michał
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe Wojewódzkiego Sądu Rejonowego w Łodzi. Stanisław Sojczyński w grudniu 1939 wstąpił do ZWZ, a następnie był członkiem AK. Od roku 1942 pełnił funkcję Komendanta Obwodu “Korczak” w powiecie radomskim województwo łódzkie. W czasie Powstania Warszawskiego dowodził batalionem z okresu okupacji. Po zakończeniu wojny zachował broń i działał nadal jako dowódca podziemnej organizacji pod nazwą “Konspiracyjne Wojsko Polskie” pod pseudonimem “Warszyc”. W skład organizacji wchodziło 10 Batalionów które swym zasięgiem obejmowały województwo łódzkie, kieleckie i katowickie – liczyły one około 3500 osób. Rozbudował sieć wywiadowczą, “propagandę” i Oddział Specjalny tzw. SOS. Całą działalność skierował przeciwko nowo powstałej władzy ludowej w Polsce. Osobiście sam redagował gazetki pt. “W świetle Prawdy” nawołujące do walki z władza ludową. Ściśle współpracował z PSL. Organizacja pod dowództwem “Warszyca” była bardzo aktywna. Dokonano wielu akcji na posterunki MO, BP, około 700 akcji na sklepy państwowe i uspołecznione banki, kasy PKP. Sztab KWP mieścił się w Częstochowie przy ul. Wręczyckiej 11 i tamże przez funkcjonariuszy UB został aresztowany. Sprawę skierowano do Sądu. W dniu 17.12.1946 wyrokiem WSR w Łodzi z art. 86§1 i 2 kk WP i innych skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Ld 6/43 t. 1-7 (Sr. 786/46), IPN Ld 127/31 t. 1-3 (7323/III).
Materiały dotyczące Konspiracyjnego Wojska Polskiego w tym protokoły przesłuchań Stanisława Sojczyńskiego"Warszyca", raporty o działalności "band", akcjach zbrojnych, rozkazy KWP, meldunki dotyczące pojedynczych incydentów. IPN BU 2207/1 (S-10447).
Akta operacyjne dot. Marii Piwońskiej członka AK w czasie II wojny światowej, podejrzanej o przynależność do SG KWP i pomoc w ukrywaniu się Stanisławowi Sojczyńskiemu ps. "Warszyc". Ujawniła się przed komisją MUBP w Częstochowie w dn. 24-04-1947. Teczka zawiera: kartę kontrolną, kartę informacyjną, oświadczenie ww. oraz dwie notatki streszczające zawartość materiałów. Materiały 18.05.1972 złożono do archiwum Wydziału "C" KW MO w Katowicach pod sygnaturą 31645/II. IPN Ka 08/3030 (31654/II).
Akta administracyjne Biura “A” MSW z lat 1956-1990. Stanisław Sojczyński pseudonim “Warszyc” występuje jako dowódca Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W materiałach znajdują się informacje dot. niepodległościowego podziemia zbrojnego i niemieckich nielegalnych organizacji działających na terenie Polski po II wojnie światowej. IPN BU 024/94 (041/93, 9/46-100).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" KW MO w Katowicach z roku 1975 pn. "Charakterystyka nr 223". Stanisław Sojczyński ps. ”Warszyc” w 1945 r. na terenie województwa łódzkiego utworzył organizację pn. „Konspiracyjne Wojsko Polskie”, rozciągając jej działalność na terenie województw katowickiego i opolskiego. Celem organizacji była „zmiana przemocą ustroju Państwa Polskiego poprzez dokonywanie zamachów na żołnierzy LWP, funkcjonariuszy UB i MO, dokonywanie wyroków politycznych na działaczach i aktywistach partyjnych, grabieży placówek handlu uspołecznionego”. Organizację podzielił na kilka większych grup zwanych oddziałami lub bojówkami na czele których stali dowódcy. Zginął w 1946 roku. Po jego śmierci dowództwo nad całością tej organizacji objął Jan Małolepszy ps. „Murat” okres działalności: wiosna 1945-marzec 1947, obszar działalności: województwo Łódź, Katowice. Pozostali dowódcy: Adam Łebek ps. „Mały”, okres działalności: czerwiec-grudzień 1946, obszar działalności: powiat Częstochowa, dowódca: Bolesław Koziński ps. „Żydek”, okres działalności: czerwiec-grudzień 1946, obszar działalności: pow. Katowice, dowódca: Henryk Glapiński ps. „Klinga”, Stanisław Lisiecki ps. „Jaguar”, okres działalności: listopad 1945-czerwiec 1946, obszar działalności: pow. Częstochowa, Lubliniec, Zawiercie, Materiały zawierają: charakterystykę, kwestionariusze osobowe, karty na czyny przestępcze. IPN BU 0174/224 (Charakterystyka Nr 223).
Opracowanie historyczne Wydziału "C" KW MO w Łodzi z lat 1975-1983 pn. "Opracowanie nr 279". Nazwa organizacji: Konspiracyjne Wojsko Polskie, dowódca – S. Sojczyński ps. Warszyc. Ww. w 1939 r. wstąpił do ZWZ, a następnie do AK. W organizacji AK od roku 1942 do rozwiązania był zastępca dowódcy obwodu majora “Korczaka”. Po wyzwoleniu pozostał w konspiracji. Batalion “Manewr", którym dowodził w czasie okupacji przeorganizował się 1.01.1946 roku na “Samodzielną Grupę Konspiracyjnego Wojska Polskiego” – kryptonim “Lasy”. Dn. 10.04.1946 Samodzielna Grupę KWP przemianował na “I Korpus KWP” – krypt. “Bory”. Pełnił funkcję dowódcy sztabu KWP. Zajmował się organizacją wywiadu, obsadzaniem stanowisk, był kierownikiem “walki z bezprawiem”, polecił organizacje bojówek “Samoobrony i ochrony Społeczeństwa”. Zatrzymany 27.06.1946 przez WU BP w Łodzi. Wyrokiem WSR w Łodzi 17.12.1946 skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano. IPN Ld 030/279 t. 1-7 (1506/X), IPN BU 0186/278 t. 1-17 (Opracowanie Nr 279), IPN BU 0174/228 (Charakterystyka Nr 227), IPN BU 0184/1-2 (Charakterystyka Nr 1).
.