Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Marian
Nazwisko: Michalski
Miejsce urodzenia: Śniadowo
Data urodzenia: 30-06-1928
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa w sprawie aresztowanego dnia 17.01.1956 przez PUBP w Łomży Mariana Michalskiego podejrzanego o posiadanie broni własnej produkcji. Początkowo osadzony w areszcie przy PUBP w Łomży, następnie 11.02.1946 przeniesiony do więzienia karno-śledczego w Białymstoku. Wojskowa Prokuratura Garnizonowa w Białymstoku dnia 11.06.1946 zatwierdziła akt oskarżenia i skierowała sprawę do sądu. IPN Bi 07/590 (1350/III).
Akta sądowe w sprawie Mariana Michalskiego oskarżonego o to, że od stycznia 1946 do chwili aresztowania w dn. 17.01.1946 posiadał i przechowywał bez zezwolenia we wsi Śniadowo broń palną. Za powyższe Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku dnia 21.06.1946 skazał ww. na 7 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat. Najwyższy Sąd Wojskowy skargę rewizyjną pozostawił bez dalszego biegu. Dnia 18.07.1946 osadzony w więzieniu we Wronkach. Postanowieniem z dnia 21.03.1947 Wojskowego Prokuratora Wojskowego w Białymstoku na mocy amnestii karę zmniejszono o połowę. Wolność odzyskał 17.07.1949. IPN Bi 212/896 (Sr.586/46).
Od dn. 18.07.1946 osadzony w Centralnym Więzieniu we Wronkach, gdzie został przetransportowany z więzienia w Białymstoku. Z więzienia zwolniony 17.07.1949. IPN Po 3/56, IPN Po 3/67, IPN Po 3/68, IPN Po 3/69.
Michalski Marian "od wyzwolenia" członek Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu łomżyńskiego. Aresztowany 17.01.1946 przez PUBP w Łomży za nielegalne posiadanie broni i skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku na karę 7 lat więzienia. Za powyższe w latach 1950-1955 kontrolowany w ramach Sprawy Ewidenyjno-Obserwacyjnej prowadzonej przez PUBP w Piszu. Sprawę zakończono "niestwierdzeniem wrogiej działalności". Materiały o sygn. 1169/II zmikrofilmowano 24.03.1986, a następnie zniszczono w dn. 04.12.1987 za protokołem brakowania akt nr 33/87. Zachował się mikrofilm. IPN Bi 0089/225 (1169/II).
Kwestionariusz osobowy sporządzony dnia 15.05.1984 przez Wydz. "C" WUSW Olsztyn na członka organizacji podziemia niepodległościowego NZW Komendy Powiatu Łomża krypt. "Łaba" opisanej w charakterystyce nr 159. Michalski Marian w latach 1945-1946 członek NZW na terenie Śniadowa. Aresztowany przez PUBP w Łomży za działalność w NZW i nielegalne posiadanie broni. WSR w Białymstoku skazał ww. na 7 lat więzienia. Na podstawie amnestii karę zmniejszono o połowę. IPN Bi 065/8/3 (779/IV).
.