Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Piszczatowski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 22-11-1945
Imię ojca: Jan
Imię matki: Marta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
W dn. 1.03.1983 Andrzej Piszczatowski, wówczas aktor Teatru Powszechnego w Warszawie, został zarejestrowany pod nr. 77376 przez Biuro Studiów MSW w kategorii "Zabezpieczenie". Powodem rejestracji ww. było popieranie działalności opozycji solidarnościowej. Według materiałów kartotecznych SB „Pozostawał w kontakcie” z osobami czynnie zaangażowanymi w działalność opozycyjną „podziemia”. Adres zamieszkania A. Piszczatowskiego „był miejscem ulokowania nadajnika” do nadawania audycji podziemnych „Solidarności”. Prowadzenie „Zabezpieczenia” wobec ww. zakończono w styczniu 1985, a materiały sprawy włączono do odrębnego rozpracowania prowadzonego przez Departament III MSW. Materiałów brak. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
W dn. 19.10.1983 Andrzej Piszczatowski został zarejestrowany pod nr. 82805 przez Wydz. IV Dep. III MSW jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Teatr II”. Z rozpracowania wynikało, że ww. „aktywnie uczestniczył w przedstawieniach tzw. Teatru Podziemnego”, mających charakter antypaństwowy. Podczas przedstawień „dyskutowano i prezentowano teksty o wrogich treściach i kolportowano nielegalne wydawnictwa”. W styczniu 1985 zakończono prowadzenie sprawy. W dn. 11.04.1985 materiały SOS krypt. „Teatr II” złożono w archiwum Biura „C” MSW pod sygn. 53040/II, a następnie zmikrofilmowano. IPN BU 0222/188 (53040/II), IPN BU 01228/244 (53040/2) mikrofilm.
Ponownie zarejestrowany w kategorii "Zabezpieczenie" w dn. 23.04.1986 pod nr. 44576 przez Wydz. III-2 SUSW w Warszawie. Kontrolę zakończono 21.01.1989, a materiały zniszczono z powodu "braku wartości operacyjnej". Materiałów brak. Wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej.
Andrzej Piszczatowski występuje w Sprawie Obiektowej (SO) krypt. "Paleta" nr rej. 26243 założonej w 1970 roku oraz Sprawie Obiektowej krypt. "Paleta II" nr rej. 40034 prowadzonej od 1978 roku przez KWMO we Wrocławiu. Obie sprawy dot. operacyjnego zabezpieczenia Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych oraz środowiska artystycznego skupionego wokół wrocławskiego okręgu Związku Polskich Artystów Plastyków. Akta zawierają charakterystyki operacyjne obiektów, plany przedsięwzięć, notatki i korespondencję dot. zdarzeń oraz osób pozostających w zainteresowaniu w związku ze sprawą. IPN Wr 054/1626 (282/1728).
.