Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Rachaus
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 12-03-1950
Imię ojca: Zbigniew
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Grzegorz Rachaus 30.12.1975 został zarejestrowany jako kandydat na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 22942, przez Sekcję III Wydziału III KW MO w Poznaniu. Brak jakichkolwiek materiałów dot. okoliczności rejestracji, brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Informacje zachowały się w aktach administracyjnych o sygn. IPN Po 00169/69 (protokół brakowania) oraz zapisach ewidencyjnych. Akta sprawy zdjęto z ewidencji 15.09.1979 i złożono w archiwum pod sygn. 32291/I-k. Zniszczono za protokołem brakowana akt nr 63 z 10.03.1986. Materiały o sygn. 32291/I-k zniszczono. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych oraz akt administracyjnych o sygn. IPN Po 00169/69.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Łodzi dot. osób internowanych z terenu woj. łódzkiego w latach 1981-1982. Grzegorz Rachaus został internowany na mocy decyzji nr 243 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z 09.05.1982, na wniosek Wydziału V KW MO w Łodzi, ponieważ „w trakcie obowiązywania stanu wojennego swoim zachowaniem usiłował naruszyć porządek publiczny”. 16.10.1982 został zwolniony na mocy decyzji nr 217 komendanta wojewódzkiego MO w Łodzi z 12.10.1982. Figuruje w alfabetycznych wykazach osób internowanych w okresie stanu wojennego. IPN Ld pf 86/21 t. 9 (1360/III), IPN Po 161/1 poz. 6804, IPN BU 01152/35.
Akta osobowe internowanego Grzegorza Rachausa, osadzonego od 10.05.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Łowiczu, od 02.08.1982 w Ośrodku Odosobnienia w Kwidzynie, zwolnionego 16.10.1982. Figuruje w skorowidzach alfabetycznych osób internowanych w Zakładzie Karnym w Kwidzynie za rok 1982. IPN Gd 162/191 (190/10/82), IPN Gd 162/379/1, IPN Gd 162/379/3, IPN Gd 162/379/4.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Czarny”, nr rej. 47013, zarejestrowany 23.02.1983 przez Wydział V KW MO w Łodzi na Grzegorza Rachausa jako byłego kierownika Ośrodka Badań Społeczno-Zawodowych Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” Ziemi Łódzkiej, w stanie wojennym uczestnika wieców i manifestacji w Łodzi, w okresie od 09.05.1982 do 16.10.1982 internowanego. W dn. 15.04.1986 sprawę zdjęto z ewidencji bez archiwizacji, a materiały przekazano do Wydziału III WUSW w Łodzi i zarejestrowano ponownie pod nr. rej. 53001 do dalszego prowadzenia w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Enigma”. nr rej. 45386. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych i akt administracyjnych IPN Ld pf 88/3 t. 2, 3, 4 (2891/XA).
W materiałach administracyjnych zawierających kopie meldunków Wydziału V KW MO/WUSW w Łodzi w systemie ESEZO za marzec-grudzień 1983 znajdują się meldunki dot. Grzegorza Rachausa, inwigilowanego w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Czarny”, nr rej. 47013. IPN Ld pf 88/3 t. 2, 3, 4 (2891/XA).
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) krypt. „Enigma”, nr rej. 45386, założony 20.01.1982 przez Wydział III KW MO w Łodzi na inną osobę, podejrzewaną o „wrogą propagandę polityczną”, 24.01.1986 przekwalifikowany przez Wydz. III WUSW w Łodzi na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Grzegorz Rachaus został zarejestrowany do sprawy 09.05.1986 pod nr rej. 53001 z powodu „wykorzystywania organizacji społeczno-politycznych, instytucji, związków i stowarzyszeń do prowadzenia nielegalnej działalności”. Materiały sprawy zdjęto z ewidencji 18.01.1990 i zniszczono bez archiwizacji w jednostce operacyjnej. Materiały sprawy zniszczono w jednostce operacyjnej. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Wacław”, nr rej. 454, prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia dot. Grzegorza Rachausa. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Konrad”, nr rej. 47009, prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia dot. Grzegorza Rachausa. IPN Ld 0040/1510 t. 1 (45933/I).
W teczce kandydata na tajnego współpracownika (kTW), nr rej. 52760, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajdują się informacje dot. Grzegorza Rachausa. IPN Ld 0040/1315 (45704/I), IPN Ld 0046/1197/J (45704/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Oleńka”, nr rej. 53260, prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Łodzi znajdują się doniesienia dot. Grzegorza Rachausa. IPN Ld 0040/1818 (46266/I).
W aktach paszportowych dot. Grzegorza Rachausa znajduje się informacja o trzykrotnej odmowie wydania paszportu na wyjazdy zagraniczne w latach 1986-1988. Wedle zapisów ewidencyjnych zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-1894/86 zostało wniesione przez Wydział III WUSW w Łodzi (nr 408/86) na okres 2 lat od dnia 11.06.1986. Zostało anulowane 07.12.1988. Wpis na podstawie zapisów z ZSKO i akt IPN Ld 533/129923 (EALD 129923).
.