Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Ekiert
Miejsce urodzenia: Haczów
Data urodzenia: 29-08-1928
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Albina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno-śledcze prowadzone m.in. na Jana Ekierta, podejrzanego o nielegalne przechowywanie broni palnej. W aktach sprawy znajduje się akt oskarżenia oraz wyrok sądu dot. w/w z dnia 28.01.1947. Jan Ekiert został skazany na 5 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych na okres 2 lat. Sprawa prowadzona była przez PUBP w Brzozowie w okresie od 09.10.1946 do 06 03.1950. Materiały złożono w archiwum do nr 7016/a, a następnie przerejestrowano do nr 1635. IPN Rz 046/846 (1635/III)
Akta prokuratorskie (nr Pr 191/47) prowadzone przez Wojskowa Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w okresie od 10.01.-16.01.1947 m.in. przeciwko Janowi Ekiertowi, oskarżonemu o to, że nabył, przechowywał i odsprzedał broń palną. W dniu 16.01.1947 prokuratura skierowała akt oskarżenia do Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie. IPN Rz 108/2063
Księga ewidencyjna więzienia w Rzeszowie więźniów skazanych przez sądy wojskowe w latach 1946-1947 oraz karta Dw-68 z kartoteki skazanych. Jan Ekiert został aresztowany w dniu 08.12.1946 przez PUBP w Brzozowie, a następnie przekazany (14.01.1947) do Więzienia w Rzeszowie. Zwolniony w związku z amnestią w dniu 08.03.1947. IPN Rz 190/47, karta DW-68 z kartoteki skazanych.
Akta administracyjne. Informacje dotyczące w/w znajdują się w Księdze aresztu PUBP w Brzozowie za lata 1946-1948. Jan Ekiert został osadzony w areszcie przy PUBP w Brzozowie w dniu 9.12.1946. IPN Rz 50/6
Akta administracyjne. Jan Ekiert występuje w następujących materiałach archiwalnych wytworzonych i prowadzonych przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Rzeszowie w latach 1946-1952: Repertorium Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie i Repertorium wykonania kar za rok 1947, Księga aresztowanych za rok 1946, Wykaz aresztowanych za lata 1946-1948, Skorowidz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie za rok 1947 oraz Skorowidz repertorium Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie na lata 1949-1952. IPN Rz 65/4 t. 1; IPN Rz 65/19; IPN Rz 65/52; IPN Rz 65/53; IPN Rz 65/75; IPN Rz 65/77
Materiały faktologiczne - Charakterystyka nr 8 dotycząca organizacji Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) działającej w od czerwca 1945 do października 1946 na trenie powiatów: sanockiego, krośnieńskiego, brzozowskiego i leskiego. W aktach znajduje się kwestionariusz osobowy Jana Ekierta. Materiały faktologiczne zostały opracowane przez Wydz. "C" KWMO Rzeszów w roku 1976. IPN Rz 05/25
.