Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Witold
Nazwisko: Pilecki
Miejsce urodzenia: Ołuniec
Data urodzenia: 13-05-1901
Imię ojca: Julian
Imię matki: Ludwika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Witold Pilecki, oficer Wojska Polskiego od lipca 1925 r., figuruje jako oskarżony w aktach kontrolno-śledczych Departamentu Śledczego MBP z roku 1948 - w związku ze swoją niepodległościową działalnością w AK w okresie wojny, a po roku 1944 w wojsku gen. Władysława Andersa. Komunistyczne MBP podejrzewało rotmistrza Witolda Pileckiego, że w latach 1945-1947 "był rezydentem wywiadu" gen. Andersa na ziemiach Polski. Zapisano także, iż Witold Pilecki "przechowywał nielegalnie większą ilość broni i materiałów wybuchowych". Witold Pilecki został oskarżony z art. 1 Dekretu o Ochronie Państwa z dn. 30.10.1944 i innych komunistycznych dekretów i dn. 15.03.1948 skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego na karę śmierci, utratę praw na zawsze oraz przepadek mienia. W aktach sądowych i w kartotece skazanych odnotowano, iż "wyrok wykonano" w dniu 25.05.1948. Materiały złożono do archiwum MBP pod sygnaturą 1768/III, a w latach następnych zmikrofilmowano (sygn. 1155/3). IPN BU 0259/168 t. 1-10 (1768/III), IPN BU 01236/649 (1155/3) mikrofilm.
W latach 1947-1948 Witold Pilecki był operacyjnie rozpracowywany przez MBP, wraz z innymi osobami, w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) dotyczącej "szpiegostwa na rzecz Biura Planowania przy II Oddziale" korpusu WP pod dowództwem gen. Andersa. Dnia 18.11.1955 materiały te złożono do archiwum KdsBP pod sygnaturą 16105/II, a dn. 17.12.1981 zmikrofilmowano pod sygn. 4690/2. IPN BU 0192/458 t. 1-2 (16105/II), IPN BU 01178/1835/D (4145/2) mkf.
W latach 1947-1948 Witold Pilecki był rozpracowywany (wraz z kilkoma innymi osobami) przez funkcjonariuszy UB z Departamentu II MBP. Odnotowany powód tego rozpracowania: “W. Pilecki był agentem wywiadu II Korpusu Andersa”. Materiały te złożono do archiwum KdsBP pod sygnaturą 16107/II, a dnia 24.02.1983 zmikrofilmowano pod sygn. 4690/2. IPN BU 0192/459 (16107/II), IPN BU 01208/162 (4690/2) mikrofilm.
W latach 1946-1948 Witold Pilecki był operacyjnie rozpracowywany, wraz z kilkunastoma innymi osobami, przez UB z Departamentu I MBP. Akta tej sprawy i inwigilacji zarejestrowano jako "Akta operacyjne w sprawie szpiegostwa". Akta te dot. grupy kilkunastu osób, w tym Witolda Pileckiego. W tych materiałach znajduje się m.in. raport "o wszczęciu agenturalnego rozpracowania sprawy" krypt. "Klasztor"; protokoły przesłuchań kilku podejrzanych; "plan operatywnych przedsięwzięć" do sprawy krypt. "Klasztor" oraz raport nr 2 "o przebiegu agencyjnego rozpracowania sprawy krypt. "Tatry". IPN BU 0192/460 t. 1-3 (16108/II/2)
Witold Pilecki i inni oskarżeni figurują w wielotomowych aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1947-1948 opisanych jako "Akta śledztwa przeciwko: Witold Pilecki i inni (...)". IPN BU 3747 t. 1-24 (S 6/01/Zk, So. 30/03)
W dniu 15.03.1948 Witold Pilecki i inni oskarżeni zostali skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie z art. 7 i art. 6 Dekretu z dn. 13.06.1946 i innych art. ww. Dekretu za "zorganizowanie siatki wywiadowczej" działającej na rzecz Sztabu II Korpusu WP pod dowództwem gen. Andersa na terenie Włoch i Polski, a także za "przygotowywanie napadów na funkcjonariuszy MBP", "przechowywanie broni bez zezwolenia", "uchylanie się od służby wojskowej", "udzielanie pomocy" w utrzymywaniu łączności z "zagranicznym ośrodkiem wywiadowczym" i "nielegalne nabycie kart rozpoznawczych". Witold Pilecki został skazany na karę śmierci, utratę praw na zawsze oraz przepadek mienia. W aktach sądowych zanotowano, iż "wyrok wykonano w dniu 25.05.1948 r". IPN BU 944/414-419 (Sr. 103/48), IPN BU 1209/409 (Pn.Rew.124/90)
Akta i materiały z lat 1939-1999 (sygn. IPN BU 2350/26) obejmują między innymi materiały dotyczące Powstania Warszawskiego, artykuły prasowe o rtm. Witoldzie Pileckim oraz o żołnierzach z 3 i 6 Brygady Wileńskiej Armii Krajowej, imienne listy żołnierzy - kobiet skierowanych do II Korpusu WP we Włoszech, sprawy finansowe oraz korespondencję Studium Polski Podziemnej w Londynie. IPN BU 2350/26.
Akta administracyjne Departament II MBP z lat 1945-1947. W materiałach znajdują informacje o depozytach (tzn. rzeczach należących do osób aresztowanych) m.in Witolda Pileckiego oraz innych działaczy niepodległościowej konspiracji, w tym Kazimierza Pużaka. IPN BU 1555/97, IPN BU 1555/34, IPN BU 1572/4141.
W aktach Dep. II MBP i Dep. II KdsBP - prowadzonych w latach 1945-1955 - znajdują się m.in. materiały dot. Armii Krajowej i Witolda Pileckiego zatytułowane "Okręg Warszawa - miasto. Obwód I Śródmieście Północ. Zgrupowania >Chrobry II<. Batalionu I. Depozyt Witolda Pileckiego: opracowanie na temat historii I Batalionu Zgrupowania >Chrobry II<, szkic sytuacyjny rejonu Zgrupowania >Chrobry II<, >Historia oddziału W.I.G.<". IPN BU 1558/184 (Depozyt nr 1768 poz. 4, 13; 1237, 1238, I/168).
.