Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Animucki
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 26-09-1928
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Ewa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła sporządzania listów o treści antypaństwowej i wysyłania ich do instytucji i urzędów. Mat. arch. o sygn. 10754/II brak, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Działalność głównego figuranta sprawy przejawiała się w organizowaniu zbiórek na KSS-KOR, kolportowaniu nielegalnych ulotek wśród załogi WPKM w Szczecinie. Grzegorz Animucki wymieniony jest w sprawie jako doradca ZKZ NSZZ „Solidarność” przy WPKM w Szczecinie. IPN Sz 0053/282 (16689/II)
Akta administracyjne Dokumentacja dotyczącą internowanych z lat 1981-1982 na podstawie dekretu o stanie wojennym z dn. 12.12. 1981. G. Animucki został internowany 08.05.1982 w związku z tym, że pełnił funkcję doradcy związkowego ZKZ NSZZ „Solidarność” przy WPKM w Szczecinie. „Prowadził antyradziecką i antypartyjną działalność m.in. w swoich wystąpieniach publicznych poddawał ostrej krytyce sojusz polsko-radziecki, wschodnią granicę PRL oraz decyzje władz partyjno-rządowych. Zwolniony z internowania decyzją nr 149/82 z dn. 23.07.1982 IPN Sz 0012/367 t. 3 (848/IV)
Akta internowanego Akta wytworzone w trakcie przebywania Grzegorza Animuckiego w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Zawierają m.in. nakaz zatrzymania i doprowadzenia, decyzję o internowaniu (177/82), decyzję o uchyleniu internowania (149/82), książeczkę zdrowia internowanego. IPN Sz 266/2
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Podejrzenie o prowadzenie wrogiej działalności. Mat. o sygn. 15316/II brak, wpis na podstawie zapisów ewidencyjnych.
.