Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-06-2022 09:40

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rozalia
Nazwisko: Bryjka
Nazwisko rodowe: Kurzeja
Miejsce urodzenia: Ochotnica Górna
Data urodzenia: 11-12-1898
Imię ojca: Józef
Imię matki: Katarzyna
Znany/a też jako:
Rozalia Bryjka
urodzony/a 15- 12-1897 Ochotnica Górna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Połączone materiały operacyjne rozpracowań i spraw agenturalnych dotyczące członków i współpracowników oddziału partyzanckiego "Błyskawica", a następnie prowadzących walkę partyzantów 3 kompanii zgrupowania "Ognia" która przyjęła nazwę "Wiarusy" pod dowództwem Józefa Świdra ps. "Mściciel" i Stanisława Ludzi ps. "Harnaś". Rozalia Bryjka występuje w materiałach jako osoba udzielająca pomocy "Wiarusom". IPN Kr 06/2 t. 7-8 (60/OB)
Akta kontrolno-śledcze Materiały śledztwa WUBP w Krakowie prowadzone przeciwko współpracownikom oddziału partyzanckiego "Wiarusy" pod dowództwem Józefa Świdra ps. "Mściciel". Rozalia Bryjka została zatrzymana 21.02.1948 w czasie akcji UB prowadzonej przeciwko "Wiarusom". Aresztowana tymczasowo od 03.03.1948. Wyrokiem WSR w Krakowie z 15.04.1948 skazana na karę 1 roku więzienia. IPN Kr 07/342 (418/III)
Akta sądowe Akta sprawy WSR w Krakowie przeciwko osobom udzielającym pomocy oddziałowi partyzanckiemu "Wiarusy" pod dowództwem Józefa Świdra ps. "Mściciel". Wyrokiem z 15.04.1948 Rozalia Bryjka została skazana na karę 1 rok więzienia za udzielanie pomocy oddziałowi w 1947 r. IPN Kr 110/2417 t. 1-2 (Sr 346/48)
Akta administracyjne Występuje w materiałach Wydziału "C" KWMO w Krakowie dot. oddziału "Wiarusy". Charakterystyka nr 13, wykazy członków, struktura organizacyjna, wykazy przeprowadzonych akcji. IPN Kr 074/13, t. 1-3 (13/X)
.