Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław Jan
Nazwisko: Ociepko-Poznański
Miejsce urodzenia: Prudnik
Data urodzenia: 22-03-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Ociepko-Poznański, student Politechniki Częstochowskiej, był rozpracowany w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) zarejestrowanego w ewidencji operacyjnej 20.11.1969 pod nr. rej. 17450. Kwestionariusz został założony, ponieważ ww. „aktywnie uczestniczył” w Ogólnopolskim Zjeździe Studentów, który miał miejsce dniach 10-11 maja 1969 na Jasnej Górze. W toku sprawy ww. był inwigilowany przez tajnego współpracownika. KE zakończono z uwagi na fakt, że ww. „w ostatnim okresie nie uczestniczy w spotkaniach w Kurii Biskupiej” organizowanych dla studentów Politechniki Częstochowskiej. W dniu 27.04.1972 materiały sprawy zostały zarchiwizowane w Wydziale „C” KW MO Katowice pod sygn. 33838/II. IPN Ka 014/678 (33838/II).
Sprawa Obiektowa (SO) „Wierni” w ramach której kontrolowano Duszpasterstwo Akademickie działające na terenie Częstochowy, została zarejestrowana w ewidencji operacyjnej 18.03.1971 pod nr. rej. KA 19769 przez Referat ds. Służby Bezpieczeństwa KMiP MO w Częstochowie. Sprawę założono z uwagi na fakt, iż Duszpasterstwo Akademickie „swą postawą i działalnością jest negatywnie ustosunkowane do PRL i przemian zachodzących w kraju”, a formy i metody pracy duszpasterskiej np. dni skupienia „noszą znamiona konspiracji i są organizowane w tajemnicy przed władzami”. Celem SO było rozpoznanie stopnia zaangażowania młodzieży akademickiej studiującej na terenie Częstochowy w „życie kościelne” oraz inwigilacja tego środowiska. Władysław Ociepko-Poznański, który jako student Politechniki Częstochowskiej brał udział w Ogólnopolskim Zjeździe Studentów zorganizowanym w dniach 10-11 maja 1969 na Jasnej Górze, figuruje w materiałach z okresu 1969-1970. W dniu 16.06.1975 akta sprawy zostały przekazane do Wydziału III KW MO w Częstochowie i zarejestrowane pod numerem CZ 90. Sprawę „Wierni” zdjęto z ewidencji operacyjnej 06.02.1976 i zarchiwizowano w Wydziale „C” KW MO w Częstochowie pod sygn. 7/IV. IPN Ka 010/5 t. 1-2 (7/IV).
.